Olimpiskās dienas pasākums Nīkrāces pamatskolā

Olimpiskās dienas pasākums Nīkrāces pamatskolā 22. septembrī pie Nīkrāces pamatskolas notika Olimpiskajai dienai veltīts pasākums, kura laikā gan pirmsskolas, gan pamatskolas skolēniem un skolotājiem bija iespēja piedalīties kopīgā vingrošanā un citās sportiskās aktivitātēs. Olimpiskā diena notika Eiropas Sporta nedēļas ietvaros. Nīkrāces pamatskolā 22. septembra rīts aizsākās ar aktīvu rosību. Plkst. 10.00 visi skolas skolēni un darbinieki nostājās svinīgā līnijā, kurā uzrunu teica Nīkrāces pagasta sporta pasākumu organizatore Ilona Rītiņa. Tad visi dalībnieki piedalījās rīta vingrošanā, kuru organizēja skolotāja Svetlana Rudzīte. Pēc vingrošanas visi dalībnieki skrēja Olimpiskās dienas apli apkārt stadionam un piedalījās sporta aktivitātēs ar nosaukumu “Padod bumbu”: skrēja stafetes, meta bumbas olimpiskajos apļos, spēlēja pļavbolu un dvieļu volejbolu, kā arī pievilkās pie stieņa. Jautrās un interesantās stafetes organizēja sporta skolotāja Kristīne Kaltiniece. Gan dalībnieki, gan organizatori pauda prieku un gandarījumu par izdevušos dienu un apņēmās Olimpiskās dienas tradīcijas turpināt arī citus gadus. Informāciju sagatavoja: Svetlana Rudzīte, Nīkrāces pamatskolas skolotāja Foto: I. Rītiņa, G. Liepa