Oskara Kalpaka piemiņas pasākumi Rudbāržos

Oskara Kalpaka piemiņas pasākumi Rudbāržos Marta sākuma dienas Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā pagājušas, godinot pulkveža Oskara Kalpaka piemiņu.   3. martā skolas līnijā, dziedot karavīru dziesmas un lasot dzeju par latviešu brīvības cīņām, pieminējām uz Rudbāržu Brīvības pieminekļa – plāksnes – pils priekšā minētos notikumus, kas risinājās Latvijā, Rudbāržos, Skrundā un citur Latvijā pirms 95 gadiem. 4. martā novada skolu komandas mērojās spēkiem basketbolā, sacenšoties par Kalpaka kausu. 5. martā skolā notika Oskara Kalpaka un viņa cīņu biedru piemiņas koncerts. Pirms koncerta Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe, Rudbāržu kultūras darba organizatore Inese Biliņeca, jaunsargu vadītājs Laimonis Grundmanis, skolas direktors Dzintars Strauts, skolēnu pašpārvaldes vadītāja, 9. klases skolniece, Annija Elizabete Meija, pārstāvot visus rudbāržniekus un novada iedzīvotājus, nolika ziedus pie piemiņas plāksnes. Nellija Kleinberga savā uzrunā teica sirsnīgus vārdus: „Runājot par patriotismu un tēvzemes mīlestību un šajās dienās atceroties, kas mēs esam, jāsaka – Rudbārži ir mums svēta vieta ar to, ka šeit sākusies mūsu Latvijas brīvvalsts vēsture, un šī vieta man personīgi ir kļuvusi ļoti mīļa. (..) Vai esat padomājuši, kas Jums katram asociējas ar vārdu brīvība, ko domātu un kā rīkotos, ja šī būtu Jūsu pēdējā brīvības diena? Šajās dienās atceroties mūsu vēsturi, es, protams, nevaru nedomāt par Ukrainu, jo brīvība patiesībā ir tik trausla lieta. Ja šī būtu pēdējā brīvības diena, tad vēlētos izdarīt ļoti daudz – bet kāpēc mēs to nedarām ikdienā? Kāpēc mēs savus sapņus nepiepildām tieši tad, kad mums ir dota brīvība?” Koncertā vecāko klašu skolēni lasīja patriotisku latviešu autoru dzeju un dziedāja karavīru dziesmas. Dziedot dziesmu ”Ai, jel manu vieglu prātu”, visi, gan koncerta dalībnieki, gan klātesošie, soļoja raitā karavīru solī. Arī jaunsargu vadītājs Laimonis Grundmanis savā uzrunā atzīmēja: „Es vienmēr no sirds esmu jutis, ka šeit tiešām ir tā svētā vieta. (..) Esmu patiesi aizkustināts, lasot jaunsargu rakstīto par to, cik viņi ir lepni, ka varējuši iet to ceļu, ko gājis Oskars Kalpaks. (..) Emocionāls brīdis bija, kad pirms jaunsargu pārgājiena kāda sieviete atnesa maizi un teica, ka dodot to kā ceļamaizi – kādas sajūtas, kāds siltums mūs pārņēma! (..) Šie tiešām ir cienīgi jaunsargi, jaunieši – to es šajā skolā jūtu. Patiešām te ir īsta svētvieta.” Teksts: Aija Vanaga, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora vietniece Foto: Dagnija Daiga Grundberga