Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolā atzīmē Latvijas dzimšanas dienu

Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolā atzīmē Latvijas dzimšanas dienu 15. novembrī sirsnīgā koncerta gaisotnē, degot svētku svecēm,  Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas saime Varoņu zālē atzīmēja Latvijas 99. dzimšanas dienu. Koncerta nosaukumu - „Pie  mums ir Latvija” - izdomāja paši bērni.   Rotātajā pils vestibilā bija apskatāmas Latvijas dzimšanas dienai veltītās skolēnu kolāžas. Mazie bērni bija sev pagatavojuši sarkanbaltus papīra karodziņus.   Koncerts sākās ar direktora uzrunu un Ojāra Vācieša dzejoli „Dzimtene”. Tad visi kopā, iesaistoties arī koncerta viesiem, darināja garu Laimes jostu, kuru katrs papildināja ar savu personīgo raksta fragmentu. Sekoja pirmsskolas un sākumskolas bērnu un pedagogu sagatavotie priekšnesumi: dziesmas, dejas un, protams, dzeja. Teksts: Dzintars Strauts, Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas direktors Foto: Dagnija Daiga Grundberga, Dzintars Strauts