P/A „Sociālais dienests” aicina saņemt bērnu pārtiku

Skrundas novadā dzīvojošās ģimenes tiek aicinātas saņemt bērnu pārtiku, kas ir biedrības “GaiN Latvija” dāvinājums. Pārtika paredzēta bērniem no 4 mēnešu līdz 3 gadu vecumam. Bērnu pārtiku var saņemt P/A “Sociālais dienests” Skrundā, Kalēju ielā 6, un pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs. Skrundas novada P/A "Sociālais dienests" Marika Rimša
T.63331295
Foto - Marika Rimša