Pabeigta Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra renovācija

Pabeigta Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra renovācija Sākot ar 2013. gada 9. decembri, Skrundas novada pašvaldības iestādē ”Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pacientu pieņemšanu atsāks ģimenes ārsti. 2011. gada 1. decembrī tika noslēgta trīspusēja vienošanās ar Centrālās fi­nanšu un līguma aģentūru kā sadarbības iestādi, Skrundas novada pašvaldības iestādi ”Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” kā ESRA finansējuma saņēmēju un Skrundas novada pašvaldību kā infrastruktūras īpašnieku par projekta “Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā” realizāciju. Projekta mērķis bija ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana un pilnveidošana Skrundas novada pašvaldībā, sakārtojot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru. Projekta ietvaros tika remontētas Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra pirmajā stāvā izvietotās 4 ģimenes ārstu prakšu vietas – ārstu kabineti, pacientu pieņemšanas, reģistrācijas, uzgaidāmās un labierīcību (gan personāla, gan pacientu) telpas. Remontdarbu laikā tika nomainīti logi, durvis, apgaismojums un radiatori. Veikti arī pieejamības uzlabojumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izbūvējot pandusu, kā arī atbilstoši pielāgojot labierīcības. Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukciju un renovāciju veica SIA ”Būvfirma P.B.A.” no Kuldīgas. Papildus remontdarbiem ģimenes ārstu prakšu vietas tuvākajās dienās tiks aprīkotas ar biroja tehniku, bet trūkstošās mēbeles un medicīnas ierīces, kā arī jauni datori tiks iegādāti nākamajā gadā. Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo portatīvo datoru tehniku piegādā SIA ”ATEA”, bet biroja tehniku piegādā SIA ”CRC”. Projekta kopējās izmaksas ir 60799,40 LVL, no tām Skrundas novada pašvaldība līdzfinansē 9119,91 LVL, un ERAF finansējums ir 51679,49 LVL. Teksts un foto: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists