Pabeigti labiekārtošanas darbi pie Antuļu bibliotēkas

Pabeigti labiekārtošanas darbi pie Antuļu bibliotēkas Pie bibliotēkas ierīkota bruģēta atpūtas zona, uzstādīts soliņš, iekārtota zaļā zona ar krāšņumaugiem. Jau vairākus gadus bibliotēkai ir laba sadarbība ar individuālā darba veicēju Aivaru Freimani, tādēļ arī šos darbus veica tieši viņš. Viss tika pabeigts ātri un kvalitatīvi. Liels paldies Skrundas novada pašvaldībai par finansējumu! Teksts un foto: Sandra Balcere, Antuļu bibliotēkas vadītāja