Pagājušajā gadā Skrundas jauniešu centrs apmeklēts 5000 reizes

Pagājušajā gadā Skrundas jauniešu centrs apmeklēts 5000 reizes

Skrundas jauniešu centrs ir vieta, kur lietderīgi pavadīt laiku, satikt citus jauniešus, uzzināt aktuālo informāciju par notikumiem, kā arī iesaistīties brīvprātīgajā darbā, aktivitāšu un pasākumu rīkošanā. 2023. gadā jauniešu centra durvis vēra ap 5153 apmeklētāji.

Jauniešu centru apmeklē dažāda vecuma bērni un jaunieši. Apmeklētāju vecums svārstās no 13-25 gadiem. Jaunatnes lietu speciāliste Marika Rimša-Buša uzsver, ka rosība šajā vietā sākas skolas garajā starpbrīdī un kad beigušās mācību stundas: “Nereti jaunieši šeit pavada laiku, gaidot nodarbības Mūzikas skolā, autobusu uz mājām vai volejbola, futbola treniņus. Vecāki jaunieši labprāt šo vietu apmeklē tematiskajās piektdienās, jo tad esam atvērti līdz plkst. 21.00. Diezgan bieži strādājam arī brīvdienās, jo dažādi jauniešu forumi, pārgājieni, pasākumi un aktivitātes norisinās tieši brīvdienās, kad jauniešiem nav jāmācās vai jāstudē.”

Paplašināt redzesloku un iegūt pieredzi

“Brīvprātīgais darbs ir iespēja iesaistīties un uzlabot radošumu, prasmi strādāt komandā, līderību. Tas veicina atbildības sajūtu par uzticētā darba veikšanu, jo darba tirgū un dzīves gaitās viss apgūtais noderēs. Rosinām jauniešus arī iesaistīties digitālā satura veidošanā, piemēram, veidojot dažādus informatīvus video par jauniešu centra plānotajām vai notikušajām aktivitātēm. Regulāri sadarbojamies ar citiem jaunatnes jomas kolēģiem un izplatām aktuālo informāciju par dažādām iespējām, kuras rosinām izmantot arī mūsu jauniešiem. Piedāvājam iespēju piedalīties radošajās darbnīcās, izgatavojot sezonālos rotājumus. Šogad Skrundas jaunieši saņēma atzinības rakstu no Kuldīgas novada pašvaldības kategorijā Ar rokām veidoti rotājumi. Dažādi mūsu iestādes apmeklētāji atzinīgi novērtē iespēju apgūt ko jaunu kulinārijas meistarklasēs. Sekmējam pašu jauniešu iniciatīvu realizēšanu, rakstot Jauniešu iniciatīvu projektus un realizējot tos. Pagājušajā vasarā jaunieši īstenoja ideju par veselīgu dzīvesveidu, dodoties divu dienu braucienā ar velosipēdiem. Šobrīd tiek veikts aktīvs darbs, jo jaunieši vēlas uzlabot apkārtējo vidi un raksta pieteikumu projektu konkursam “Darīsim paši”. Rosinām arī piedalīties dažādu pasākuma organizēšanā, līdzdarboties, lai veicinātu katra paša atbildību par radīto un veidoto. Organizējam arī uz karjeras izvēli orientētas tikšanās ar karjeras konsultantiem, pieredzējušiem praktiķiem un dažādu jomu pārstāvjiem, lai ar nākotnē izvēlēto ceļu sekmētos vieglāk, un jaunietis būtu gatavāks gan profesionālajiem izaicinājumiem, gan dzīves līkločiem. Kā darbinieki, aktivitātes allaž cenšamies balstīt uz izteiktajām jauniešu vēlmēm un pieejamajiem resursiem,” tā Marika Rimša-Buša.

Vietas nepieciešamība un svarīgums

Jaunatnes lietu speciāliste Marika Rimša-Buša uzsver to, ka jauniešu centra pieejamību ir būtiska: “Ne visās apdzīvotās vietās ir fiziska telpa jauniešiem, kurā lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Nenovērtējamas ir iespējas, kādas tiek piedāvātas, sākot ar brīvprātīgo darbu, projektiem, kuri paver plašās pasaules durvis. Nereti jauniešu centra darbinieki ir arī uzticības personas, kuri pieņem jaunieti, kāds viņš ir. Diezgan bieži saskaramies ar jauniešu neizpaustajām emocijām, personīgajiem stāstiem, cilvēcīgām jūtām, kuras jaunietis nevar paust ne skolā, ne ģimenē. Manuprāt, jauniešu centrs ir neformāls resurss jaunieša attīstībai un izpratnei par lietu kārtību. Šodienā tas informācijas apjoms, kas jaunietim ir jāapgūst, ir pārmērīgi liels, bet, ja jaunietis vēlas līdzdarboties un kļūt par aktīvu kopienas iedzīvotāju, tad atliek tikai vēlēties un piemeklēt sev tīkamāko veidu.”