Paldies par atsaukšanos "Draudzīgajam aicinājumam"

Paldies par atsaukšanos Atsaucoties K. Ulmaņa 1935. gada 28. janvārī izteiktajam "Draudzīgajam aicinājumam", šogad savu dāvinājumu Skrundas vidusskolai bibliotekāres rokās nodeva Aivars Rudzroga. To viņš pēdējos gados darījis regulāri un bijis vienīgais šīs akcijas atbalstītājs Skrundā. Tomēr šis gads atšķiras no iepriekšējiem – Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece aicināja pašvaldības deputātus atsaukties akcijai, un tādējādi februāra beigās Skrundas vidusskolas bibliotēka ir kļuvusi par 19 vērtīgām grāmatām bagātāka. Skrundas vidusskolas bibliotekāre skolas bibliotēkā izveidojusi dāvināto grāmatu izstādi, un jebkurš pedagogs un skolēns var iepazīties ar jaunajām grāmatām, uzzināt kurš ir dāvinātājs, jo katrā grāmatā ir ielīmēta speciālā "Draudzīgā aicinājuma" uzlīmīte. Skrundas vidusskolas darbinieki un skolēni saka PALDIES visiem, kas ziedoja akcijā "Draudzīgais aicinājums". Teksts un foto: Baiba Eversa, Skrundas vidusskolas bibliotēkas bibliotekāre