Paldies visiem, kas iesaistījās Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošanā!

Paldies visiem, kas iesaistījās Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošanā! 18. decembrī Skrundas novada pašvaldība Naujenes novadpētniecības un mākslas muzejam kā Ziemassvētku dāvanu nosūtīja vairāk nekā 100 rokdarbu kvadrātiņu, iesaistoties Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošanas akcijā.
Skrundas novada pašvaldība līdz 15. decembrim aicināja atsaukties Naujenes novadpētniecības un mākslas muzeja aicinājumam veidot lielāko musturdeķi Latvijā un pasaulē. Šīs akcijas mērķis ir vairāku gadu desmitu garumā izveidot musturdeķi, ar kuru "Daugavas vārtos", vietā, kur upes sašaurinājums ir vien 500–600 m, varētu pārklāt Daugavu no viena krasta līdz otram, iesaistot šā deķa veidošanā pēc iespējas vairāk cilvēku un iekļūstot arī Ginesa rekordu grāmatā. Par dalību Lielā Augšdaugavas musturdeķa tapšanā paldies sakām Skrundas vidusskolas skolniecēm, Zinaīdai Radžābovai, Ilzei Zaneribai no Lēnām, Valdai no Rudbāržiem, Dainai Ābelei un klubiņa “Skrundas ceriņi” pensionārēm, kuru 105 tamborētie un adītie 10 x 10 cm un 20 x 20 cm kvadrātiņi veidos vairāk nekā 3 m2 musturdeķa. Teksts: Guna Rūsīte, klubiņa “Skrundas ceriņi” pārstāve Foto: Didzis Strazdiņš