Panākumi Skrundas Mūzikas skolas audzēkņiem

Panākumi Skrundas Mūzikas skolas audzēkņiem Skrundas Mūzikas skolas audzēkņi ar labām sekmēm 2. martā piedalījās Liepājas reģiona mūzikas skolu izglītības programmas "Klavierspēle" 7. klases audzēkņu skatē-koncertā un 9.-10. martā – XI Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkursā. Klavierspēles audzēkne Ieva Zute (skolotāja Antra Zuntnere) sekmīgi piedalījās Liepājas reģiona mūzikas skolu izglītības programmas "Klavierspēle" 7. klases audzēkņu skatē-koncertā, kas norisinājās Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā. XI Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu audzēkņu konkursā Saldus Mūzikas skolā flautas spēlē PATEICĪBA Sandrai Elvīrai Brokai (skolotāja Liesma Galla, koncertmeistars Jānis Āboliņš) un III vieta trompetes spēlē Kristapam Zīderam un Katei Kronbergai (skolotājs Jānis Kudums, koncertmeistars Jānis Āboliņš). Teksts: Skrundas Mūzikas skola