Papildu skaidrojums par izmaiņām ūdensskaitītāju nomaiņā

Papildu skaidrojums par izmaiņām ūdensskaitītāju nomaiņā Ņemot vērā iedzīvotāju neizpratni par izmaiņām ūdensskaitītāju nomaiņā, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” sniedz detalizētāku skaidrojumu par izmaiņām ūdensskaitītāju nomaiņā. Kā jau iepriekš tika informēts, ūdens skaitītāju nomaiņa SIA “Skrundas komunālā saimniecība” apsaimniekojamo māju dzīvokļos tiks segta no mājas apsaimniekošanas naudas, konkrētāk – no obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes pozīcijas: Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana (tāmes skatīt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” mājaslapā: www.sks.lv). SIA “Skrundas komunālā saimniecība” iedzīvotājiem skaidro, ka tādējādi NETIKS samazināta nauda pārējām tāmes pozīcijām, tai skaitā, netiks samazināta uzkrātā apsaimniekošanas nauda plānotiem remontdarbiem! Lai turpmāk neradītu pārpratumus, sastādot obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2018. gadam, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” atsevišķi tāmē atdalīs pozīciju – Ūdensskaitītāju nomaiņa, kur norādīs konkrētu skaitu ūdensskaitītāju, kas kārtējā gadā tiks nomainīti. Iedzīvotāji tiek aicināti neiegādāties jaunus ūdens skaitītājus, kā arī pašiem neveikt ūdens skaitītāju verifikāciju, jo šobrīd visos apsaimniekošanā esošo māju dzīvokļos tiek uzstādīti vienāda tipa ūdens skaitītāji, kam nākotnē plānots ieviest attālinātu nolasīšanu. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ir pieejamas vairumtirdzniecības cenas un apjoma atlaides, līdz ar to ir arī iespējams nodrošināt draudzīgāku cenu. Informāciju sagatavoja: Edīte Zalcmane, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" ekonomiste