Par elektroenerģiju līdz gada beigām varēs maksāt pēc STARTA un PAMATA tarifa

Par elektroenerģiju līdz gada beigām varēs maksāt pēc STARTA un PAMATA tarifa AS ”Latvenergo”, ņemot vērā izmaiņas likumdošanā – elektroenerģijas tirgus atvēršanas atlikšanu mājsaimniecībām līdz 2015. gada 1. janvārim, arī no 1. aprīļa līdz gada beigām turpinās pārdot elektroenerģiju atbilstoši līdz šim spēkā esošajiem līgumiem un par Starta un Pamata tarifu. Saeima 20. martā pieņēma grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kas  nosaka, ka līdz gada beigām  saglabāsies arī līdz šim spēkā esošā norēķinu kārtība un klients no 1. aprīļa par pirmajām 1200 patērētajām kilovatstundām (kWh) norēķināsies pēc Starta tarifa, bet par pārējām –  pēc Pamata tarifa.  Taču, ja klients vēlas saņemt  elektroenerģiju pēc jaunā tirgus līguma nosacījumiem, AS „Latvenergo” šādu iespēju nodrošinās. Plašāka informācija pieejama, sazinoties ar Latvenergo klientu servisu.  Tiem klientiem, kuri jau paspējuši izvēlēties kādu no Elektrum produktiem un savu izvēli apstiprinājuši, AS  „Latvenergo” jau ir nosūtījusi informāciju, ka nodrošina iespēju izmantot līgumā noteiktās tiesības atteikties no noslēgtā elektroenerģijas tirdzniecības līguma, tādējādi turpinot iegādāties elektroenerģiju pēc spēkā esošajiem tarifiem un līdzšinējās norēķinu kārtības. Uldis Bariss, AS „Latvenergo” komercdirektors: „Latvenergo klienti šobrīd ir gandrīz visas Latvijas mājsaimniecības, tādēļ energokompānijas informatīvajā kampaņā 2014. gada janvārī un februārī tika sniegta plaša informācija par elektroenerģijas tirgu, tā darbības principiem un piedāvātajām norēķinu iespējām. Kopā ar tobrīd aktuāliem produktu piedāvājumiem, nosūtījām arī informāciju par elektrības cenu veidojošajām sastāvdaļām. Šī informācija ikvienam mājsaimniecību klientam būs noderīga arī gada beigās, kad būs jāizvēlas starp jaunajiem produktiem un tirgotājiem, lai slēgtu elektroenerģijas iegādes līgumu 2015. gadam.” Latvenergo informācijas kanālos ir pieejama vispārīga tirgus informācija, kā arī ikvienam klientam ir iespēja mājaslapā www.latvenergo.lv un klientu portālā www.e-latvenergo.lv sekot līdzi elektroenerģijas tirgus aktualitātēm: cenai un tās ietekmējošu faktoru dinamikai. Portālā ikviens var iepazīties ar visām elektrības cenu veidojošām komponentēm. Atgādinām, ka elektroenerģijas cena veido 1/3 daļu no kopējā maksājuma par patērēto elektroenerģiju. Elektroenerģijas cenu nosaka tirgus darījumi elektroenerģijas biržā. Tie arī ietekmēs 2015. gada elektroenerģijas tirgus piedāvājumus. Jau kopš 2007. gada notiek pakāpeniska elektroenerģijas tirgus liberalizācija, un kopš 2012. gada pēc brīvā tirgus principiem elektroenerģiju iegādājas visas juridiskās personas Latvijā, bet vienīgi mājsaimniecībām tiek piemēroti regulētie tarifi. Elektroenerģijas tirgus liberalizācijas virzību Latvijā paredz  parakstītais astoņu  Baltijas valstu sadarbības memorands ar Eiropas Komisiju, t. s. BEMIP (Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojumu) plāns, kurš  paredz Baltijas enerģētikas izolācijas pārtraukšanu. No vienas puses, plāns paredz starpsavienojumu ar Eiropas tīkliem Ziemeļvalstīs izbūvi. No otras, tas nosaka zināmus pienākumus Baltijas valstīm –  harmonizēt Baltijas tirgus modeli ar Ziemeļvalstīm. Pēc Ignalinas atomelektrostacijas slēgšanas Baltijas valstu reģionā izveidojās enerģijas ražošanas deficīts, turklāt  reģions bija  izolēts no pārējās Eiropas Savienības tīkliem. Šobrīd BEMIP plāna ietvaros izbūvēts Estlink-2 kabelis starp Igauniju un Somiju, turpinās projekts Kurzemes loks Latvijā, kas stiprina Lietuvas un Zviedrijas starpsavienojuma projektu un uzlabo energoapgādi Kurzemē. Šo projektu  īstenošana Baltijas valstīm  garantē starpsavienojumus ar Ziemeļvalstīm, kas bagātas ar hidroresursiem, un tur vēsturiski novērotas zemākas elektroenerģijas cenas nekā caurmērā Eiropā.  Teksts: Sandra Vējiņa, AS "Latvenergo” preses sekretāre Tālr. 67728816, 29161531 E-pasts: sandra.vejina@latvenergo.lv