Par pārreģistrāciju pašvaldības dzīvokļu reģistrā

Skrundas novada Domes Dzīvokļu komisija aicina Skrundas novada iedzīvotājus veikt pārreģistrāciju Dzīvokļu rindā palīdzības saņemšanai dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, ja šī palīdzība ir aktuāla. Pārreģistrācija jāveic līdz š.g. 30. aprīlim, ierodoties Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā pie Ingas Freimanes, Dzīvokļu komisijas sekretāres, vai pakalpojumu pārvalžu vadītājiem Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces pagastos vai uz e-pastu: inga.freimane@skrunda.lv. Sīkāka informācija pa telefonu: 63350451.   Informāciju sagatavoja: Anda Vītola, dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja