Par pasta nodaļas darba laika izmaiņām 2012.gadā

Vēlamies Jūs informēt, ka sakarā ar VAS Latvijas Pasts (turpmāk – Latvijas Pasts) pāreju uz piecu darba dienu nedēļu no 2012.gada 1.janvāra pasta sūtījumu piegāde klientiem tiks nodrošināta no pirmdienas līdz piektdienai. Tas nozīmē arī darba laika izmaiņas 365 pasta nodaļās visā Latvijā, tajā skaitā Skrundas novada teritorijā. Latvijas Pasts ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību jau vairākkārt informējis, ka no 2012.gada pasta sūtījumus piegādās saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka obligātu universālā pasta pakalpojuma nodrošināšanu piecas darba dienas nedēļā. Piecu darba dienu piegāde vienlaikus ar paša Latvijas Pasta izdevumu vēl lielāku optimizāciju, neskatoties uz pieaugošajām degvielas un elektrības cenām, jau trešo gadu pēc kārtas ļauj saglabāt nemainīgus piegādes tarifus tādā segmentā kā preses izdevumu piegāde, un šīs piecas darba dienas nedēļā turpināt kvalitatīvu universālā pasta pakalpojuma sniegšanu visā Latvijas teritorijā.

No 2012.gada pasta sūtījumu piegāde ikvienam klientam – gan fiziskai, gan juridiskai personai – tiks nodrošināta no pirmdienas līdz piektdienai. Latvijas Pasts aicina klientus īpašu uzmanību pievērst pasta pakalpojumu vietās izvietotajai informācijai par A klases vēstuļu nosūtīšanas laiku.

Sakarā ar Latvijas Pasta darbības izmaiņām no 2012.gada 1.janvāra tiks grozīts darba laiks Raņķu un Rudbāržu pasta nodaļās.

Lūdzam ar pasta nodaļu jauno darba laiku iepazīties Latvijas Pasta mājas lapā - http://www.pasts.lv/lv/uzzinas/nodalas/ (mājas lapā horizontālajā izvēlnē „Uzziņas”; tad vertikālajā izvēlnē (kreisajā pusē) „Pasta nodaļas un indeksi”; zem kartes ir paskaidrojošs teksts, kura beigās uz vārda „šeit” ir saite uz dokumentu ar jauno darba laiku).
Andrejs Priedītis, VAS "Latvijas Pasts" klientu apkalpošanas vadības departamenta procesu vadītājs