Par Skrundas novada vēlēšanu iecirkņu komisiju veidošanu

Skrundas novada vēlēšanu komisija paziņo, ka pēc Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisijas izveidošanas instrukcijas 2.punkta tiek izsludināta iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās šādos Skrundas novada iecirkņos: Skrundas iecirknī (Nr.550), Nīkrāces iecirknī (Nr.560), Raņķu iecirknī (Nr.563), Rudbāržu iecirknī (Nr.565) Minētās vēlēšanu iecirkņu komisijas ir izveidojamas 7 locekļu sastāvā. Par iecirkņa komisijas locekli var ieteikt jebkuru vēlētāju, kurš prot latviešu valodu, kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība, kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs, kurš nav Saeimas, Eiropas Parlamenta, attiecīgās pilsētas domes vai novada domes, kurš nav citas vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas loceklis.
Skrundas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš ir 2013.gada 18.aprīlis.
 Komisijas locekļu kandidātu pieteikumi iesniedzami Skrundas novada vēlēšanu komisijai Skrundā, Lielā ielā 1a (otrajā stāvā) līdz 2013.gada 18.aprīlim (ieskaitot), aizpildot veidlapas (saņemamas Skrundas novada vēlēšanu komisijā vai izprintējamas no Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas www.cvk.lv).
Informācija pa t.26438142 (Māris Benefelds, Skrundas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs); 26261132 (Ilona Rītiņa, Skrundas novada vēlēšanu komisijas sekretāre)