Par valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu

Par valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka, vadoties pēc epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzes par saslimstību ar ērču encefalītu 2010.–2014. gadā, Skrundas novads iekļauts teritoriju sarakstā valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu veikšanai 2015. gadā. Katru gadu valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču encefalītu bērniem no viena gada vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 ”Vakcinācijas noteikumi” 23.'1. un 23.'2. apakšpunktā noteikto: ,,23.'1. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (ērču encefalīta endēmiskās teritorijas), ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā; 23.'2. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija" . Tādējādi visi bērni, kuriem ir deklarēta dzīves vieta Skrundas novadā, ir tiesīgi saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu. Atbilstoši MK noteikumiem vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir Skrundas novadā. Ja bērns ir deklarēts Skrundas novadā, bet reģistrēts pie ģimenes ārsta ārpus Skrundas novada, nepieciešama iepriekšēja vienošanās, ka bērnu vakcinēs ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir Skrundas novadā. Vairāk informācijas Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā ŠEIT.   Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists