Par Ventas pārceltuvi

Skrundas novada pašvaldība, uzklausot Raņķu pagasta  un Skrundas pagasta iedzīvotāju vēlmes šķērsot Ventas upi, jau kādu lauku atpakaļ ir iegādājusies laivu. Rūpes par iedzīvotāju pārcelšanu pāri upei, lai tiktu uz sabiedrisko transportu, vai lai sagādātu sev pārtiku ilgākam laikam, ir uzņēmies Artūrs Auziņš.
Iedzīvotājus lūdzam savlaicīgi, vismaz dienu  iepriekš, sazināties ar pārcēlāju pa tālruni 22359316  no plkst. 7:00-20:30. Pārcēlājs ir tiesīgs atcelt pārcelšanu, ja cilvēks ir alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, jo tiek apdraudēta cilvēku drošība. Informāciju sagatavoja: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
E-pasts: zane.eglite@skrunda.lv Tālrunis: 63350454, 26665874