Par vidi ir jārūpējas

Par vidi ir jārūpējas Pirms Lieldienām O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 5. un 6. klases skolēni Lielās talkas ieskaņā Rudbāržu mežaparka taku malās savāca 11 maisus ar nevīžīgu parka apmeklētāju atstātajiem pārtikas plastmasas, stikla un skārda iepakojuma atkritumiem. Paldies a/s "Latvijas valsts meži" iecirkņa mežkopim Gintam Kaktiņam par sadarbību maisu sagādē un "parka kaimiņiem" Gatim, Lindai un Aigaram Treilībiem par paveikto priekšdarbu parka taku sakopšanā. Novēlam panākumus visiem 22. aprīļa Lielās talkas dalībniekiem – Latvijas vides glābējiem, kā arī pagasta pārvaldnieces un a/s "Latvijas valsts meži" organizētās Rudbāržu parka atjaunošanas talkas dalībniekiem 26. aprīlī! Rūpējieties par vidi katru dienu! Teksts un foto: Dzintars Strauts, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktors