Pasākums Latvijas Gada ģeovietā 2016 – Ketleru atsegumos

Pasākums Latvijas Gada ģeovietā 2016 – Ketleru atsegumos 1. maijā plkst. 11.00 pie Ketleru atsegumiem, kas atrodas Skrundas novadā, Ventas labajā krastā 2,5 km augšpus Lēnām, tiks organizēts izglītojošs pasākums. Pasākuma laikā plānots atklāt informācijas stendu un norādes, iepazīstināt interesentus ar Ketleru svītas iežiem, minerāliem un fosilijām, kā arī demonstrēt seno dzīvnieku rekonstrukcijas.  Latvijas Gada ģeovieta 2016 – Ketleru atsegumi Par Gada ģeovietu 2016 plašas ģeologu un dabas ekspertu aptaujas rezultātā tika izvēlēti Ketleru atsegumi – no ģeoloģijas un paleontoloģijas viedokļa Ketleru atsegumi ir unikāli kā senās devona sistēmas Ketleru svītas Varkaļu ridas stratotips – smilšakmeņu atsegumi, kas kalpo par konkrētas augšdevona ģeoloģiskā griezuma daļas etalonu. “Mazs solis Ventastegai, bet liels – evolūcijai!” Ne tikai Latvijai, bet visai Pasaulei Ketleru atsegumi ir nozīmīgi ar to, ka tajos atrodamas liecības par tādu būtisku notikumu mūsu tālo senču evolūcijā kā četrkājaino mugurkaulnieku iznākšana no jūras sauszemē. Kurzemes dienvidos pirms aptuveni 360 miljoniem gadu ir bijusi paisumiem un bēgumiem pakļauta sauszemes-jūras pārejas zona, visticamāk delta, kur dzīvoja viens no senākajiem labi zināmiem devona četrkāju radījumiem – Ventastega curonica. Ketleru atsegumos ir atrastas gan šī īpašā dzīvnieka fosilās atliekas (galvaskausi, žokļi, atsevišķi kauli un zobi), gan arī tā laika zivju fosilijas un citu organismu darbības pēdas. Par senajiem vides apstākļiem liecina smilšakmeņos novērojamais slāņojums un minerālu sastāvs. Vēl atsegumos ir pagaidām nepilnīgi izpētīti dolomīta sastāva minerālu veidojumi (dolokrēti), iespējamās seno augu sakņu fosilijas, kā arī tur čalo strauta ūdeņi, kas veido nelielu ūdenskritumu. Šogad Latvijas Universitātes Ģeoloģijas nodaļa plāno veikt padziļinātus pētījumus Ketleru atsegumos. Pasākuma paredzētā norise: 1.    Pulcēšanās vietā, kur autoceļu šķērso elektrolīnija (skatīt karti nokļuvei). 2.    Informācijas stenda atklāšana – turpat. 3.    Dalībnieku noiešana gar elektrolīniju uz Ventas palieni un tālāk līdz smilšakmens atsegumiem dabas pieminekļa "Ketleru atsegums" teritorijā. 4.    Speciālistu lekcijas un cita veida informācija pie atsegumiem. 5.    Noslēgumā, tiem, kas vēlēsies – pārgājiens ģeologa pavadībā pa Ventas palieni līdz Gobdziņu klintīm un atgriešanās sākuma vietā pa ganību ceļu no Gobdziņu mājām, kopā aptuveni 5 km. Paredzamais pasākuma norises laiks (p.1. līdz p.4.) – 2 stundas, pārgājiens (p. 5) – 3 stundas. Skrundas novada pašvaldība nodrošinās transportu interesentu aizvešanai uz pasākumu no Skrundas – pieteikšanās līdz 29. aprīļa plkst. 12.00, sazinoties ar Zani Eglīti (tālr. 63350454, 26665874).    Biedrības Ziemeļvidzemes ģeoparks organizēto Ketleru atsegumu kā Latvijas Gada ģeovietas 2016 nominēšanu atbalsta Skrundas novada pašvaldība, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas nodaļa un Ģeoloģijas muzejs, Latvijas Petroglifu centrs un Dabas aizsardzības pārvalde.   Informāciju sagatavoja: Dainis Ozols, biedrība Ziemeļvidzemes Ģeoparks Ervīns Lukševičs, Latvijas Universitāte