Pasākums par starpkultūru dialogu Nīkrāces pamatskolā

Pasākums par starpkultūru dialogu Nīkrāces pamatskolā Ar izglītojošu pasākumu “Mēs esam interesanti savā dažādībā” Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES” uzsāka savu pirmo sezonu, realizējot Latvijas Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra finansēto projektu starpkultūru dialoga veicināšanai. 8. oktobrī Nīkrāces pamatskolā notika izglītojošs pasākums 1.-9. klašu skolēniem “Mēs esam interesanti savā dažādībā”. Pasākumā vienkāršā un saistošā veidā tika runāts par kultūru dažādību pagastā, novadā, valstī un pasaulē. Tēmas galvenais uzsvars bija likts uz līdzcilvēkiem, kuri ikdienā dzīvo mums blakus. Tāpēc biedrības “BITES” projektu vadītāja S. Rudzīte uz pasākumu bija uzaicinājusi viesus, kuri pārstāv cittautu kopienas Skrundas novadā. Pasākumā piedalījās: ukrainis, veikala ”Kalnu Dzenīši” īpašnieks Vasils Drebots no Rudbāržiem, kurš stāstīja par latviešu un ukraiņu tadīciju nozīmi un svinēšanu savā ģimenē; angļu valodas skolotāja Inese Matsate–Matsone no Nīkrāces, kura dalījās pieredzē par multikulturālo vidi Holandē; īrs Kenets o’Briens no Skrundas, kura izpildījumā dzirdējām vairākas dziesmas angļu un īru valodā. Pasākumā piedalījās arī SIA “Viesturi AZ” īpašnieks Aldis Andže un viņa sadarbības partneris, kokgriezumu galdnieks Petro Petriļaks, kuru kopdarba rezultātā šobrīd Skrundā top interesants projekts “Brīvdabas muzejs” - tā atklāšana varētu notikt jau pēc gada. Savukārt skolēni vēroja prezentāciju par multikultūrām, mēģināja atminēt, kādās valodās viesi uzrunāja pasākuma dalībniekus, veidoja plakātus un prezentēja sava plakāta ideju.  Arī viesi veidoja savu plakātu, atstājot autogrāfus un plaukstu nospiedumus. Pasākums noslēdzās ar kopīgi nodziedātu tautasdziesmu “Bēdu manu lielu bēdu” un svarīgu atziņu: „Ja cienīsim citu tautu kultūru tradīcijas, būsim atvērti un draudzīgi, tad arī citi cienīs mūs un mūsu vēlmi kopt un saglabāt savu identitāti”. Teksts un foto: Svetlana Rudzīte, biedrības “BITES” projektu vadītāja