"Pastāsti par savu skolotāju"

Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centrs un LR Kultūras ministriju līdz 5. oktobrim organizē akciju „Pastāsti par savu skolotāju”, aicinot Kurzemes iedzīvotājus nosaukt iedvesmojošos skolotājus.  5. oktobrī atzīmēsim starptautisko Skolotāju dienu. Iemesls, lai atcerētos savu skolas laiku, savu SKOLOTĀJU – cilvēku, kurš iedvesmo sasniegumiem, izmaiņām, paver plašākus dzīves uzskatu apvāršņus. Aiznest ziedus, aiziet uz veco skolu, satikt klasesbiedrus norunātajā vietā arī tad, kad Skolotāja vairs nav. Kāpēc ir svarīgi piedalīties šajā akcijā? Skolotāji, par kuriem tiks stāstīts, diemžēl nesaņems jaunu telefonu vai naudas prēmiju, lai gan būtu to pelnījuši atliku likām. Par šiem skolotājiem netiks organizēts publisks interneta balsojums un žūrija nevērtēs viņu panākums, jo kā gan ir iespējams to novērtēt? Cik olimpiāžu uzvarētāji sagatavoti? Cik teicamnieku izaudzināts? Daudz nozīmīgāks Skolotāja novērtējums ir bijušo un esošo skolēnu pateicības vārdi. Ja kaut nedaudzi atceras un saka PALDIES savam skolotājam, ja kaut viens ir PATEICĪGS par savu izdevušos dzīvi, tad viņa darbs nav bijis veltīgs un MISIJA ir izpildīta. Tāpēc IR ĻOTI SVARĪGI uzrakstīt par to skolotāju, kurš iedvesmoja jūs uz labākiem sasniegumiem, plašāku dzīves redzējumu, kurš deva pamatu visam, kas ar jums ir noticis. Tā būs pateicība skolotājam, viņa darba vērtīgākais novērtējums. Stāsti tiks gaidīti līdz 5. oktobrim, bet 25. novembrī Liepājā notiks iedvesmas sarunas par Kurzemes Skolotājiem. Kurzemes novadu Izglītības pārvalžu darbinieki saņems bukletus ar savu apkaimju iedvesmojošo skolotāju vārdiem, lai sagaidot Latvijas 100-gadi organizētu iedvesmas sarunas novados. Stāsti par nosauktajiem skolotājiem, tiks pievienoti elektroniskās enciklopēdijas sadaļai Latvijas pedagogi. Tāpēc ir ļoti svarīgi atcerēties savu skolas laiku, uzrakstīt par SKOLOTĀJU aprakstu, nosaucot viņa vārdu, uzvārdu, laiku un vietu, kur viņš strādāja (vai strādā vēl joprojām), uzrakstīt pāris teikumos – kas ir skolotāja izcilības atslēga un elektroniskā vai īstā vēstulē nosūtīt Liepājas Novada fondam: skolotajustasti@gmail.com vai Uliha iela 18 – 5, Liepāja LV – 3401.    Teksts: Aiga Jaunskalže, Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja Tālr. 26808351