Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli

Līdz 23. janvārim pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā”

Lai atbalstītu uzņēmējus, pašvaldība lēmusi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos iestrādāt jaunus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uzņēmējiem, kuru saimnieciskā darbība tiek ietekmēta gadījumos, kad ieilgst pašvaldības pasūtītie būvdarbi.

Aicinām iedzīvotājus iesniegt priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu kādā no šiem veidiem:

Aizpildot aptauju:

https://docs.google.com/.../1gnPBnNnrsNUj5L2s.../viewform...

Iesniedzot priekšlikums klātienē

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Pilsētas laukumā 2, 1.stāvā, Kuldīgā, Pils ielā 1, Alsungā, Raiņa ielā 11, Skrundā,

Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju informēšanas un pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā