Pašvaldība izsludina būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Pašvaldība izsludina būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Skrundas novada pašvaldība izsludina būvniecības ieceres publisko apspriešanu PII "Liepziediņš" ēkas un palīgēkas pārbūvei, palīgēkas nojaukšanai un divu palīgēku būvniecībai.