Pašvaldība līdzfinansēs desmit bērnu un jauniešu nometnes

Pašvaldība līdzfinansēs desmit bērnu un jauniešu nometnes

Kuldīgas novada domes deputāti 16. maijā pieņēma lēmumu projekta “Vasara 2024 Kuldīgas novadā” ietvaros ar līdzfinansējumu atbalstīt 9 nometnes , šim mērķim novirzot 9 tūkstošus eiro, kā arī ārpus projektu konkursa tika atbalstīta Latvijas Bērnu fonda organizēta nometne bērniem ar īpašām vajadzībām, piešķirot 2 tūkstošus eiro.

Kuldīgas novada bērniem un jauniešiem no 7 līdz 18 gadu vecumam šovasar būs iespēja baudīt daudzpusīgu vasaras izklaidi un piedzīvojumus. Plānots, ka notiks 10 nometnes, kuras organizēs dažādas biedrības, organizācijas un individuālas personas. Nodarbību saturs nometnēs tradicionāli ir ļoti plašas un daudzveidīgas – māksla, mūzika, sports.

Dalībai nometnēs varēs pieteikties sākot  no 17. maija plkst. 9.00, sazinoties ar konkrētās nometnes vadītāju (skatīt tabulu)

Projekta “Vasara 2024 Kuldīgas novadā”  mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas, veicināt veselīgu dzīvesveidu un jaunu zināšanu apguvi, kā arī sekmēt nometņu darbības kvalitāti.

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLI ATBALSTĪTĀS NOMETNES 2024. GADA VASARĀ

N.p.

k.

Nometnes nosaukums

Laiks

Norises vieta

Nometnes vadītājs

Tālrunis

Nometnes dalībnieku vecums

1.      

Vasaras piedzīvojumu Paradīze

08.07.-12.07.; 15.07.-19.07.

Sporta klubs “Garāža”

Santa Millere

29393824

7 līdz 11 gadi

2.      

Cīnītāja gars

01.07.-12.07.

Fitnesa centrs, Dzirnavu ielā 13, Kuldīga, organizē cīņas klubs “Team Kuldīga”

Jeļena Miezīte

26405549

7 līdz 12 gadi

3.      

Brāļu Auzānu radošā nometne

09.06.-15.06.

Viesu māja “Saules villa”, Aizupe, Vānes pagasts, Tukuma novads

Jānis Auzāns

29202600

7 līdz 18 gadi, ar interesi kādā no radošajām izpausmēm, bez iepriekšējas sagatavotības

4.      

Ielecam vasarā, deju nometne

15.07.-26.07.  

Dzirnavu  iela 13 Kuldīga, fitnesa centrs, organizē SIA “Viva Fitness”

Jeļena Miezīte

26405549

7 līdz 11 gadi

5.      

Esi zirgā!

05.08.-10.08.  

Kuldīgas novada Snēpeles pagasta “Luniņi”, organizē biedrība “Eguss”

Ilonda Reita

29139698

11 līdz 16 gadi

6.      

Esi zirgā un jogo!

01.07.-06.07.

Kuldīgas novada Snēpeles pagasta “Luniņi”, organizē biedrība “MESS”

Ilonda Reita

29139698

14 līdz 18 gadi

7.      

Tieši grozā

05.08.-09.08.

Alsungas pamatskolas ēka un tās esošā infrastruktūra, organizē sporta aktivitāšu biedrība “Spēks un Daile”

Oskars Linkovskis

26866241

9 līdz 14 gadi

8 .

 KINO VASARA

14.07.-19.07.

Laidu pils muiža, Laidu pagasts, Kuldīgas novads, organizē biedrība “Visual Pleasure”

Iveta Budreviča

20226682

12 līdz 18 gadi

9.

Bokss -kā tavs izaicinājums

01.07.-05.07.

Alsungas pamatskolas ēka un tās esošā infrastruktūra, organizē biedrība “Boksa klubs Pērkons”

Sergejs Ahmaduļins

28822836

9 līdz 16 gadi

10.

Brīnumkuģis 2024

05.08.- 14.08.

Atpūtas komplekss “Draudzība” Nīcas p., Dienvidkurzemes novads, organizē nodibinājums Latvijas Bērnu fonds

Gunita Meiere

29668074

Bērni ar īpašām vajadzībām no 7 līdz 16 gadu vecumam

Informāciju apkopoja:

Santa Dubure,

Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes vadītāja,

27020934