Pašvaldība nodrošinās transportu nokļūšanai uz vēlēšanu iecirkņiem

Skrundas novada pašvaldība informē, ka 2014. gada 4. oktobrī tiks nodrošināts transports uz vēlēšanu iecirkņiem un atpakaļ. Autobusa atiešanas laiki un vietas: Plkst. 9.00 Smilgas; Plkst. 10.00 Jaunmuižā pie veikala; Plkst. 10.05 Skrundas profesionālā vidusskola; Plkst. 10.10 Kušaiņi. 12. Saeimas vēlēšanu iecirkņi Skrundas novadā:
  • Skrundas vēlēšanu iecirknis Nr. 550, adrese: Lielā iela 1, Skrunda, Skrundas novads,
  • Rudbāržu vēlēšanu iecirknis Nr. 565, adrese: “Dārdedzes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
  • Raņķu vēlēšanu iecirknis Nr. 563, adrese: “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads,
  • Nīkrāces vēlēšanu iecirknis Nr. 560, adrese: “Atpūtas centrs”, Lielā iela, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā, 4. oktobrī: 7.00–20.00.