Pašvaldība pastiprināti uzrauga savu nekustamo īpašumu "Mežaine"

Pašvaldība pastiprināti uzrauga savu nekustamo īpašumu Lai Skrundas novada pašvaldības īpašumā “Mežaine” jeb tā dēvētajā Skrundas lokatora pilsētiņā novērstu nepiederošu personu uzturēšanos, pašvaldības policija uzsākusi teritorijas regulāru apsekošanu, kā arī tiek veikta videonovērošana. Skrundas novada pašvaldība maijā ir saņēmusi izsolē iegādātā īpašuma “Mežaine” zemesgrāmatu. Šobrīd ir sākts darbs pie teritorijas sakārtošanas: tiek aizvākti būvgruži, un iepriekš nozāģētie koki tiek nogādāti Raņķu pagasta pārvaldei apkures vajadzībām. Daļai no šī nekustamā īpašuma pašvaldība augustā organizēs nomas tiesību izsoli, nomniekiem izvirzot striktus noteikumus, ar kuriem var iepazīties ŠEIT. Pēdējā laikā pilsētiņai pastiprināti pievērstā plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības uzmanība diemžēl radījusi arī negatīvas sekas – teritorijā izcēlies ne viens vien ugunsgrēks, un vandāļu darbības pēdas redzamas ik uz soļa. Tādēļ, lai pašvaldības īpašumā novērstu nepiederošu personu uzturēšanos, Skrundas novada pašvaldības policija uzsākusi teritorijas regulāru apsekošanu, kā arī tiek veikta videonovērošana. Šie pasākumi jau ir bijuši sekmīgi – ir uzsākti vairāki kriminālprocesi par īpašuma tīšu bojāšanu, kuri atrodas izskatīšanā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknī, un ir redzamas pozitīvas ievirzes vainīgo personu noskaidrošanā. Atgādinām, ka nepiederošu personu uzturēšanās pašvaldības īpašumā “Mežaine” ir aizliegta, un visus interesentus jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Skrundas novada pašvaldību. Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists