Pašvaldības rīkotajā iedzīvotāju iniciatīvu konkursā “Darīsim paši” īstenoti daudzveidīgi projekti

Pašvaldības rīkotajā iedzīvotāju iniciatīvu konkursā “Darīsim paši” īstenoti daudzveidīgi projekti

Turpinām apskatīt Kuldīgas novada pašvaldības rīkotā iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Darīsim paši” šogad īstenotos projektus.

Kopumā konkursā “Darīsim paši” tika iesniegts rekordliels projektu skaits – 104 dažādas ieceres, kā uzlabot publisko vidi un sakārtot koplietošanas telpas.

Komisija apstiprināja 51 projektu, no kuriem 47 tika realizēti. Maksimālais finansējums, ko varēja saņemt vienai projekta idejai, bija 800 EUR. Novembrī konkursa “Darīsim paši” komisija devās pirmajā braucienā, lai iepazītos ar veiktajiem darbiem.

Ielūkotiejies iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Darīsim paši” realizēto projektu otrajā apkopojumā:

Iedzīvotāju grupa realizēja projektu “Ziedošās kastes”, labiekārtojot un norobežojot sētas teritoriju Jelgavas ielā 3, Kuldīgā.

Projekta mērķis bija labiekārtot un norobežot Jelgavas ielas 3 sētas teritoriju. Galvenie veicamie uzdevumi bija izgatavot jaunu puķu kasti, kopīgiem spēkiem atjaunot, nokrāsot un salabot esošās puķu kastes, kā arī iegādāties augsni puķu stādīšanai. Augus grupas dalībnieki iegādājās par saviem līdzekļiem. Pati grupa uzskata, ka ziedošās puķu kastes priecēs gan novada iedzīvotājus, gan pilsētas viesus, kuri pastaigājas pa tiltiņu un vecpilsētu.

Grupa “Baznīcas ielas 27 republika” Kuldīgā labiekārto mājas pagalmu.

Grupa “Baznīcas ielas 27 republika” projektā bija paredzējuši labiekārtot Baznīcas ielas 27 iebrauktuves daļu, radot vienotu un sakoptu vecpilsētas arhitektonisko vidi arī blakus esošo dzīvojamo māju īpašniekiem, viesiem un tūristiem. Projektu, atbilstoši piešķirtajam finansējumam, īstenoja aktīvākie mājas iedzīvotāji.

Kuldīgas pilsētas iedzīvotāju grupa realizēja projektu “SKATS RĪTDIENĀ”, atjaunojot un nokrāsojot mājas lodžijas un soliņus pie mājas Virkas ielā 31.

Kuldīgas pilsētas iedzīvotāju grupa ar nosaukumu “Virka 31” šajā projektā bija paredzējuši sekmēt daudzdzīvokļu ēkas Virkas ielā 31 iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, atjaunojot un nokrāsojot mājas lodžijas un soliņus pie mājas. Plānotais rezultāts sasniegts par visiem 100%! Grupai izdevies salabot un nokrāsot lodžijas un soliņus, atjaunoti bojātie, trūkstošie elementi, pielietoti materiāli analogi esošajiem. Kā saka grupas dalībnieki: “Priecājamies paši, kaimiņu mājas iedzīvotāji un garāmgājēji. Ar savu piemēru esam iedvesmojuši kaimiņu mājas iedzīvotājus līdzīgām aktivitātēm”.

Biedrība “Kuldīgas futbola skola” izbūvēja celiņu, kas savieno inventāra noliktavu ar futbola laukumu.

Biedrība “Kuldīgas futbola skola” savā projektā bija paredzējuši savienot inventāra noliktavu ar futbola laukumu, nobruģējot taciņu, kā arī nobruģēt laukumiņu pie ieejas inventāra noliktavā. Laukumu savā treniņu procesā izmanto vairāk kā 150 jaunie Kuldīgas futbolisti, taču gada lietainajos mēnešos pārvietošanās no inventāra noliktas uz laukumu notiek pa dubļiem. Pēc projekta īstenošanas futbola skolas audzēkņi un vecāki, jaunizveidoto bruģēto celiņu izmanto kā vienīgo piekļūšanas ceļu futbola laukumam. Paši projekta īstenotāji atzīst, ka projekts ir būtiski ir uzlabojis estētisko vietas izskatu un no praktiskā viedokļa atvieglojis piekļūšanu laukumam.

Iedzīvotāju grupa Kuldīgā atjaunoja trepes, kas ļauj noiet līdz Ventmalai, lai peldētos, makšķerētu vai pastaigātos.

Grupai izdevās projektu realizēt pēc sākotnējā plāna. Kopā ar kaimiņiem tika veikta veco trepju noņemšana. Tika sagādāti kokmateriāli, izveidotas un uzstādītas trepes, kas ļauj noiet līdz Ventmalai visiem, kuri vēlas, lai peldētos, makšķerētu vai pastaigātos gar Ventu.

Laidos darba grupa veiksmīgi veica kosmētisko remontu mājas kāpņu telpās.

“Jā…, esam priecīgi par paveikto! Paldies par šo iespēju! Realizējot šo projektu, dzimst idejas nākošajiem!”. Tā par projektu saka grupa “MĒS – vienmēr gatavi – DARĪT PAŠI”, kuru mērķis projektā bija veikt kosmētisko remontu abās mūsu mājas kāpņu telpās. Projektā sākotnēji tika apspriesta darbu secība un materiālu iegāde. Katram dalībniekam tika piemeklēti veicamie darbi, atbilstoši spējām un varēšanai. Plānot, protams, ir vienkāršāk nekā reāli darboties, atzīst grupas dalībnieki, bet visi uzdevumi tika paveikti!

Rudbāržu biedrība “Ventas krasti” izremontēja Jubilejas ielas 3 kāpņu telpas un uzstādīja jaunas pasta kastītes.

Biedrības “Ventas krasti” projekta mērķis bija izremontēt Jubilejas ielas 3, Rudbāržos kāpņu telpas un uzstādīt jaunas pasta kastītes. Veicamie uzdevumi – atjaunot krāsojumu sienām, uzstādīt jaunas pasta kastītes un kāpņu margām uzlikt jaunas uzlikas. Darbi ritēja pa darba dienu vakariem, brīvdienām un citiem brīviem brīžiem. Darbus darot kaimiņi vēl vairāk sadraudzējās un kooperējās. Projektam noslēdzoties, grupai ir padarīta darba sajūta. Komandā bija spēks un neatlaidība! Gala rezultāts pašiem īrniekiem ir patīkams!

Skrundā iedzīvotāju grupa realizēja projektu “Paslēpties no lietus”, tika uzbūvēta jauna veļas žāvētava.

Grupai “Žāvētāji” projekta ideja radās, jo mājas iedzīvotāji vairs neizmantoja caurumoto un veco veļas žāvētavu un veļu žāva uz striķiem, kas novilkti pa pagalma teritoriju. Mērķis – jauna veļas žāvētava, kurā pietiekami daudz vietas un tā labi iekļaujas mājas teritorijā. Tika iegādāti materiāli, nojaukta vecā žāvētava, koordinētā darbībā saskaņoti uzbūvēta jaunā veļas žāvētava. Interesi izrādīja daudzi garāmgājēji darba procesā. Grupa saka lielu paldies par iespēju pieteikt un īstenot iedzīvotāju ieceres!

Skrundas pagasta Ciecere ielā 9 renovētas mājas ieejas durvis, veikts telpu kosmētiskais remonts un atjaunotas bojātās koka detaļas soliņiem pie mājas.

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “CIECERE 9” kā galvenos projekta uzdevumus izvirzīja – renovēt mājas ieejas abas durvis, veikt telpu kosmētisko remontu un atjaunot bojātās koka detaļas soliņiem pie mājas. Projektu biedrība īstenoja pilnība, taču lielākais prieks pašiem par to, ka piemēram ir sekojuši kaimiņi no blakus mājas un arī, piedaloties šajā projektu konkursā, uzlabojuši savas mājas kāpņu telpu. Vislielākais sasniegums ir tas, ka ar savu entuziasmu un darbu iedvesmojuši arī cilvēkus sev apkārt sakopt savu apkārtni un kopīgiem spēkiem ciems lēni, bet stabili kļūst arvien pievilcīgāks.

Skrundas pagasta Cieceres ielā 11 veikts mājas kāpņu telpas remonts.

Grupas “11.nama optimisti” projekta mērķis bija uzlabot ēkas kopējo infrastruktūru, kā arī radīt mājīgu un drošu vidi. Rezultāts ir labāks nekā sākotnēji plānots. Kāpņu telpa ir ļoti mājīga un droša, kā arī viens no lielākajiem ieguvumiem no projekta – mājas iedzīvotāji ir saliedēti un kļuvuši tuvāki. Interese ir milzīga – vasarā kustība ir daudz lielāka, kas ļāva cilvēkiem no malas apskatīt gan procesus, gan gala rezultātu. Grupas atziņa – priecē tas, ka pateicoties šim projektam, ir radušās idejas jau nākamajiem vides uzlabošanas darbiem!

Skrundas pagasta Jaunmuižā labiekārtos volejbola laukums, atjaunots basketbola laukums, pilnveidots futbola laukums un radīta atpūtas vieta.

Labiekārtot volejbola laukumu, atjaunot basketbola laukumu, pilnveidot futbola laukumu, radīt atpūtas vietu/ugunskura vietu, atjaunot/izgatavot un uzstādīt soliņus – grupas “Jaunmuižas darošais kvartāls” projekta plāni! Lai sasniegtu mērķi, projektā aktīvi iesaistījās jaunā paaudze, jo redzēja tūlītējus rezultātus teritorijā, kuru paši izmanto ikdienā. Grupai prieks, ka šovasar projekta rezultātus jau baudīja bijušie un esošie Jaunmuižas iedzīvotāji salidojuma vasaras ballē, kuras laikā deju placis bija iekoptais basketbola laukums, neformālās sarunas notika pie jaunizveidotā ugunskura un pasākuma laikā tika izmantoti arī jaunie soliņi.

Skrundas pagasta Jaunmuižā daudzdzīvokļa mājas Jaunmuižas ielā 10 – 1. korpusā veikta ārdurvju nomaiņa.

“Jā, ar nelielām izmaiņām- projektu izdevās īstenot tā, kā bija ieplānots” – tā par projekta īstenošanu saka grupa “Jaunmuižas 10 – 1.korpusa daudzdzīvokļa mājas iedzīvotāji”. Projektā tika demontētas vecās ārdurvis kāpņu telpai un pagrabtelpai un uzstādītas jaunas durvis. Sākotnēji bija paredzēts iegādāties tumšas krāsas durvis, taču cenu sadārdzinājuma dēl, lai iekļautos budžetā, tika iegādātas baltas krāsas durvis. Kopumā sasniegtais rezultāts atbilst iecerētajam un ir pat vēl labāks – grupas dalībnieki ir priecīgi un lepni par padarīto!

Ķimales, Padures pagasta iedzīvotāju grupa “Ķimales entuziasti” realizēja projektu “Siltākai rītdienai”, nomainot kāpņu telpas ārdurvis, nokrāsojot kāpņu telpu, uzstādot apgaismojumu un labiekārtojot puķu dobes.

Grupa ar nosaukumu “Ķimales entuziasti” projektā paredzēja nomainīt kāpņu telpas ārdurvis. Rezultāts sasniegts! Tika nomainītas kāpņu telpas vecās metāla durvis un ieliktas jaunas PVC ārdurvis ar stikla pildiņu, lai radītu gaišāku priekštelpu. Papildus vēl projektā tika nokrāsotas kāpņu telpas sienas, kā arī uzstādīts āra apgaismojums ar sensoru. Un ārpusē pie durvīm sastādīts puķu pods ar puķēm. Grupas dalībnieki ir priecīgi un apmierināti par paveikto, jo tagad ir gan vizuāli pievilcīgāks skats, gan ienākšana un siltāka kāpņu telpa.

Kurmāles pagasta Daudzdzīvokļu mājā “SKALBES” veikta gaiteņu grīdas segumu atjaunošana un uzlabošana.

Uzlabot mājas iedzīvotāju iekšējo telpu un pārvietošanās drošību gaiteņos (jauns grīdas segums) – grupas “DROŠAIS SOLIS” mērķis projektam. Dalībnieki atzīst, ka kopumā darbus izdevās paveikt labi un mērķis ir sasniegts. Cenas gan daudzām preču pozīcijām bija dārgākas, kā sākotnēji plānots. Kopumā projektā tika ieguldīta lielāka finanšu daļa, taču prieks, ka mājas uzkrātā nauda tika patērēta labam mērķim – kopīpašuma labiekārtošanai.

Turlavas pagastā biedrība “Kuršu brīvciemi” veica Kuršu ķoniņu kultūrtelpas remontu.

Par projekta īstenošanu biedrības “Kuršu brīvciemi” biedri saka tā: “Var secināt, ka neliels stimuls projekta finansēšanā veicināja biedrības dalībniekus un atbalstītājus palīdzēt kā praktiski, tā arī finansiāli pabeigt ķoniņu telpas izveidi. Projekta rezultāts pilnībā atbilst iecerēm”.