Pašvaldības rīkotajā iedzīvotāju iniciatīvu konkursā “Darīsim paši” īstenoti daudzveidīgi projekti

Pašvaldības rīkotajā iedzīvotāju iniciatīvu konkursā “Darīsim paši” īstenoti daudzveidīgi projekti

Kopumā konkursā “Darīsim paši” tika iesniegts rekordliels projektu skaits – 104 dažādas ieceres, kā uzlabot publisko vidi un sakārtot koplietošanas telpas.

Komisija apstiprināja 51 projektu, no kuriem 47 tika realizēti. Maksimālais finansējums, ko varēja saņemt vienai projekta idejai, bija 800 EUR. Novembrī konkursa “Darīsim paši” komisija devās pirmajā braucienā, lai iepazītos ar veiktajiem darbiem.

Aicinām ielūkoties iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Darīsim paši” realizēto projektu pirmajā apkopojumā:

Iedzīvotāju grupa “Sadraudzība” projektā atjaunoja Snēpeles baznīcas fasādi.

Grupa “Sadraudzība” projektā atjaunoja Snēpeles baznīcas austrumu fasādes daļu, kā arī sakristejas austrumu un ziemeļu sienu. Baznīca ir ieguvusi jaunu, skaistu izskatu. Visi projektā iesaistītie bija aktīvi cilvēki un strādāt griboši. Pagasta cilvēki un viesi no citurienes ir ievērojuši, ka ārējā fasāde ir izmainījusies – tā ir gaiša un skaista. Daudzi priecājas un izsaka komplimentus baznīcai!

Raņķos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Kraujas” atjaunotas un veikts kosmētiskais remonts kāpņu telpās.
Projekta mērķis grupai “Ventas 7” bija ēkas interjera atjaunošana  – kāpņu telpas atjaunošana un kosmētiskais remonts, nomainot vienas durvis,  kā rezultātā tiks izveidota pienācīga un droša pārvietošanās vide dzīvojamās mājas iedzīvotājiem. Lai sasniegtu mērķi, grupa jau sākotnēji ņēma vērā vasaras darbu faktoru. Taču tas netraucēja projektu īstenot pilnībā. Grupas atziņas: “Vienmēr ir iespējas izdarīt vēl labāk un tas ir nebeidzams process. Cilvēki interesējās un priecājās, ka ir kārtīgi saimnieki, kas ne tikai runā, bet arī izdara, ko sola”.

Raņķos izveidota atpūtas vieta – Atpūtai un veselībai 2023 – Minigolfs.

Projektā izgatavoti un uzstādīti divi minigolfa celiņi ar maināmu grūtības pakāpi, atrakcija “Vertikālais labirints” un informācija par atrakciju lietošanu. Projekta īstenošanā iesaistījās visi grupas “Mēs Raņķiem” dalībnieki. Pie specifiskiem darbiem (sagatavju sazāģēšana, liekto virsmu sagatavošana, dobumu urbšana) darbojās grupas dalībnieki, kuriem bija attiecīgas zināšanas un prasmes, bet pārējie grupas dalībnieki iesaistījās apdares darbos un elementu novietošanā. Kā saka paši dalībnieki: “Darbs prasīja radošu pieeju, tas bija interesants”.

Izgatavota Laidu muižas terase, vieta, kur notiek publiski pasākumi, kā arī Laidu muižas viesi to ar prieku izmanto jaukai pasēdēšanai.

Projektu izdevās īstenot ar nelielām izmaiņām.  Grupa “Laidu muižas pils iemītnieki un draugi” vēlējās izgatavot transformējamu un pārvietojamu terasi ar trepēm pie Laidu muižas. Darba gaitā grupai nācās atteikties no domas par platformas transformācijas iespējām, jo platformai atrodoties kaut nedēļu uz zālāja, tā sabojā zāles pārklājumu. Tāpēc tika izgatavota platforma un pārnēsājami izgatavoti tikai trepju pakāpieni. Uz terases vasaras laikā jau notika vairāki publiski pasākumi, kā arī Laidu muižas viesi to ar prieku izmanto jaukai pasēdēšanai.

Iedzīvotāji apvienojušies, lai kopīgi veiktu kosmētisko remontu kāpņu telpā Jelgavas ielā 17, Kuldīga.

Iegūt tīras, estētiski pievilcīgas un higiēnas prasībām atbilstošas koplietošanas telpas ar uzlabotu funkcionalitāti un drošību mājas iedzīvotājiem – rezultāts, kuru centās sasniegt grupa ar nosaukumu “Jelgavas iela 17”. Paši grupas dalībnieki atzīst, ka sasniegtais rezultāts ir tieši tāds kā vēlējāmies, kāpņu telpa tika padarīta daudz mājīgāka, nomainot apgaismojumu pie ieejas durvīm, sētā varam justies drošāk, varam nesatraukties par paklupšanu tumsā.

Kuldīgas Jauniešu mājā radīts ilgtspējīgs risinājums nolietoto Jauniešu mājas galdu izmantošanai, tos restaurējot.

Projekta mērķis – radīt ilgtspējīgu risinājumu nolietoto Jauniešu mājas galdu izmantošanai. Grupa “Spēcīgie” mērķi īstenoja un izveidoja skaistus apaļos galdus. Katram no grupas dalībniekiem bija pieredze dažādu darbu veikšanā un nepieciešamie darbarīki. Grupa sanāca kopā, lai rastu labākos risinājumu galdu izveidošanai un par rezultātu ir gandarīti. Jaunos galdus atzinīgi novērtē gan Jauniešu mājas regulārie apmeklētāji, gan arī citi viesi.

Kuldīgā iedzīvotāju grupa “Annas 7” kopīgiem spēkiem labiekārtoja mājas iekšējo pagalmu, atjaunojot apstādījuma dobes.

Projekta kopējais mērķis bija atjaunot esošās dobes esošajās vietās, mājas iedzīvotāju vajadzībām, kā arī labiekārtot iekšējo pagalmu, padarot to vizuāli pievilcīgāku un sakārtotāku. Iedzīvotāju grupa “Annas 7” kopīgiem spēkiem iebetonēja jaunus bortakmeņus, izzāģēja haotiski saaugušos ceriņus un iestādīja jaunus dekoratīvos krūmus un kokus. Patiesais rezultāts gan būšot redzams tikai pēc pāris gadiem, kad košumkrūmi un koki izaugs lielāki un priecēs mājas iedzīvotājus ar ziediem un krāsainām lapām, bet grupa jau tagad ir apmierināta ar projektā sasniegto rezultātu.

Kuldīgā “Mājas iedzīvotāju grupa “Policijas ielas 8” veikuši kāpņu telpas remonts”.

Sasniegtais rezultāts ir ļoti labs – viss ir tā, kā bija iecerēts, uzsākot darbu. Tā par paveikto saka grupa ar nosaukumu “Policijas 8 komanda”. Grupas galvenais uzdevums projektā bija atjaunot kāpņu telpu uz otro stāvu. Projekta grupa darbojusies izcili, iesaistījušies visi dalībnieki ar ļoti motivētu un ieinteresētu attieksmi. Apkārtējie un viesi pamana uzlabojumus un grupa ar lepnumu stāsta par Kuldīgas sniegto iespēju saņemt finansējumu, par projektu un veiksmīgo sadarbību.

“Kuldīgas vēsturiskā centra atbalsta grupa” veica koridora remontu Baznīcas ielā 22.

“Kuldīgas vēsturiskā centra atbalsta grupas” projekta mērķis bija ēkas Baznīcas ielā 22 koplietošanas telpas remonts un uzturēšana labā stāvoklī. Grupa atzīst, ka projektā bija nepieciešama pacietība un iemaņas krāsošanā. Tā kā sienu dizains ir krāsains (līdz ar to laikietilpīgs), lai krāsotu ar citu krāsu, iepriekšējā bija jānožāvē. Bet viss plānotais ir izdarīts un priecē kā pašus darītājus, tā arī viesus.

Kuldīgas iedzīvotāju grupa “Mēs par sakoptu Kuldīgas vidi” realizējuši projektu sētas labiekārtošana, izgatavojot lielizmēra puķu kastes.

Grupa “Kopā var vairāk un labāk” ar sētas labiekārtošanu, izmantojot tieši puķu kastes, uzskata sevi par ieguvējiem, jo ieguva ne tikai skaistu apzaļumotu un ziedošu sētu, bet tieši ar lielizmēra puķu kastu palīdzību ir radījuši sava iekšpagalma vidi mūsdienīgu. Kaut arī grupa izmantoja tikai daļu no piešķirtā finansējuma, par paveikto ir priecīgi un izsaka pateicību par iespēju īstenot projektu!

Veikts kāpņu telpas remonts Liepājas ielā 43, Kuldīgā.

Atsvaidzināt kāpņu telpu – tāds bija grupas “Kaimiņi” projekta mērķis. Mērķis tika sasniegts – griesti, sienas, koka detaļu durvis, kāpnes un kāpņu dēļu siena nokrāsota. Nevajadzīgie elektrības vadi tika demontēti un ierīkota gaisma uz sensoriem. Grupa ar paveikto ir ļoti apmierināta. Interese par paveikto darbu ir gan nama iedzīvotāju radiem un draugiem, gan visiem viesiem, kuri ciemojas Liepājas ielā 43.

Biedrība “Alsungas viedais ciems” izveidojuši “Kopā būšanas vieta Alsungā” labiekārtot teritoriju Alsungā pie kultūras nama.

Biedrība “Alsungas viedais ciems” projektā izvirzīja mērķi – labiekārtot teritoriju Alsungā pie kultūras nama, lai tajā cilvēkiem būtu ērti satikties un pavadīt laiku kopā, kā arī uzlabotos teritorijas vizuālais tēls. Projekta rezultāti tika sasniegti un pat nedaudz pārsniegti! Tika izveidoti 6 soli, 3 galdi no paletēm un dekoratīva siena, kā arī sagatavotas 2 atsevišķas paletes, kuras izmantojamas kā portatīvs galds/sēdvirsma. Vēl projektā izveidota 60 m gara karodziņu virtene un labiekārtota teritorija starp kultūras namu un pastu. Rezultāts pārsniedz cerēto. Cilvēki aktīvi izmanto atpūtas vietu. Ziemā plānots ar spuldzītēm izdekorēt egles un novietot atpūtas vietā, lai priecētu Alsungas iedzīvotājus.

Alsungas sv. Miķeļa draudze projekta ietvaros veica baznīcas zvanu torņa grīdas seguma atjaunošanu.

Projekta rezultātā ir nomainīts grīdas segums baznīcas zvanu torņa 3. un 4. stāvam. Šādu mērķi projektā bija izvirzījuši Alsungas sv. Miķeļa draudze. Papildus projektā iecerētajam, starpstāvu sijas baļķiem tika piestiprināti implanti, kā papildus stiprinājums, kā arī izgatavota jauna grīdas lūka 3. stāvā un izgaismotas jaunas durvis ieejai no torņa uz baznīcas bēniņiem. Draudze atzīst, ka ir prieks par atbalstu – gan par finansējumu, gan par darba rokām pie šī projekta, kas ir daļa no visas lielās ieceres par jauna zvana izgatavošanu un uzstādīšanu Alsungas baznīcas tornī.

Atpūtas vietā “Bērzkalnos”, Alsungā atjaunotas šūpoles.

Iedzīvotāju grupa “Bērzkalni” projektā uzlaboja pieeju un atjaunoja aprīkojumu relaksācijas vietai Bērzkalnos. Kopumā tika izgatavoti un uzstādīti divi tiltiņi, informatīvā norāde un masīvkoka galdiņš ar soliņu. Papildus iecerētajam, laukumā pie šūpolēm novietoti arī ozolkoka soliņi, kas vairāk domāti bērniem, bet var izmantot arī pieaugušie. Projekta īstenotāji ir gandarīti par paveikto un novēl ikvienam pavadīt jauku un mierpilnu laiku atpūtas vietā “Bērzkalnu šūpolēs”, jo tās ir vienas no augstākajām, ja ne visaugstākās, šūpoles Kurzemē.

Ēdoles jauniešu “DEPO” labiekārtojuši virtuvi, ievelkot ūdens vadu un uzbūvējot mazu un modernu virtuves iekārtu.

“Projektu realizējām daudz iespaidīgāku nekā sākotnēji domājām” – tā par padarīto saka jauniešu “DEPO” Ēdolē. Projekta mērķis bija labiekārtot jauniešu “DEPO” virtuvi, ievelkot ūdens vadu un uzbūvējot mazu un modernu virtuves iekārtu. Darba procesā radās jaunas idejas un klāt tika izveidoti virtuves sienai plaukti un bāra lete pagarināta, lai virtuvē būtu vairāk vietas. Pēc virtuves atklāšanas grupa saņēmusi daudz atzinību un uzslavas pa paveikto!

Izveidota atpūtas vieta pie ēkas Piltenes ielā 25a, Kuldīgā.

Projekta mērķis – izveidot atpūtas vietu pie ēkas Piltenes ielā 25a, Kuldīgā, ar mērķi uzlabot vidi un veicināt teritorijas sakopšanu. Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība “Sprādziens” izvirzīto mērķi sasniedza pilnībā. Tika veikta zemes virskārtas noņemšana un līdzināšana ar oļiem, izgatavoti un nokrāsoti krēsli un galdi no paletēm, izgatavota riteņu novietne, uzstādīta videonovērošanas kamera un par pašu līdzekļiem papildus projektā izveidoti apstādījumi metāla mucās, saglabājot industriālo noskaņu atpūtas vietā. Jau šobrīd atpūtas vietu bieži izmanto jaunās ģimenes, gan skolēni, gan iedzīvotāji, kuri apmeklē stadionu.