Pateicība

Pateicība
Pateicamies Benitai Lielāmerei, Ingai Ezerietei, Inesei Ivānei, Vilnim Eglītim, ansambļa "Diantus" meitenēm un pārējiem enerģiskajiem, darbīgajiem un sirsnīgajiem Nīkrāces pagasta ļaudīm, kuri 1. augustā sarīkoja mums ļoti skaistus svētkus. Skrundas pensionāri