Pateicība

Pateicība Vēlos izteikt pateicību Nīkrāces pagasta GMI pabalsta saņēmējiem un NVA stipendiju programmas darbiniekiem par labi paveikto darbu Lēnu baznīcas kapos. Patīkami pārsteidza, ka kritušo lapu kalni un zari savākti, taciņas nogrābtas, aizgājušo tuvinieku piederīgiem atliek tikai kopiņas sakopt! Vēlreiz – paldies!  Inese Ivāne, biedrības "Ventas krasti" valdes priekšsēdētāja