Pateicība

Pateicība Skrundas novada pašvaldība saka paldies Vitai Eglītei par sarūpētajām dāvanām Skrundas novada izglītības iestādēm, jauniešu centriem, īpaši kuplajām novada ģimenēm un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.