Pateicība par radīto svētku sajūtu

Pateicība par radīto svētku sajūtu Latvijas Multiplās sklerozes LMSA Skrundas domubiedru vārdā Vita Eglīte izsaka vissirsnīgāko pateicību par radīto svētku sajūtu Maija aptiekas vadītājai Aigai Zariņai. Skrundenieki tradicionāli netika svētkos aizmirsti un saņēma aptiekas dāvanu kartes.  Paldies par sadarbību un atbalstu Sintijai Bernavai un Skrundas domes priekšsēdei Loretai Robežniecei. Esam gandarīti par tradicionālo SIA "Jaunais Kurzemnieks" ziedojumu - laikrakstu "Kurzemnieks" un 2018.gada kalendāru. LMSA Skrundas domubiedru vārdā Vita Eglīte