Pateicība SIA "Skrundas komunālā saimniecība" kolektīvam

Pateicība SIA "Liels paldies Skrundas komunālās saimniecības kolektīvam par Baznīcas kapos ierīkotajiem ūdens krāniem." Guna Rūsīte un pārējie pateicīgie skrundenieki