Pavasaris ieskandināts, iedziedāts un iedejots

Pavasaris ieskandināts, iedziedāts un iedejots Ar skanīgu un emocionālu koncertu “Izdziedi pavasari”, kurā piedalījās Skrundas kultūras nama senioru koris “Novakars” un viņu draugi – senioru koru dziedātāji no Ventspils, Tukuma un Talsiem – noslēdzies koncertu cikls “Sajūtu pavasaris”. Šogad kultūras namā tika organizēti pieci koncerti, kuros piedalījās visu deju kolektīvu, koru un ansambļu dziesmu un deju draugi no Kurzemes un Rīgas. Teju katru sestdienu skatītājiem un klausītājiem bija iespēja apmeklēt kādu no koncertiem. Februārī sieviešu vokālais ansamblis “Romance” aicināja uz koncertu “Kad mīlestība smaržot sāk”. Uz Skrundas kultūras nama skatuves uzstājās sieviešu un vīru vokālie ansambļi no Grobiņas, Aizputes, Stendes un Bikstiem. Koncertā piedalījās arī vīru vokālais ansamblis “Vecie zēni”. Sieviešu koris “Sonante” aprīļa sākumā aicināja uz koncertu “Ieskandini pavasari”, kurā piedalījās ne tikai Aizputes jauktais koris „Kurzeme” un Ventspils vīru kora grupa, bet arī Aizputes vīru ansamblis „Kurši” un Kazdangas pūtēju orķestris. Skrundas kultūras nama deju kolektīvi pavasarī aicinājuši uz koncertiem pat divas reizes. Martā uz kultūras nama skatuves koncertā „Izdejo pavasari” sadejoja bērnu, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi no Rīgas, Liepājas, Aizputes, Saldus novada Druvas un Kuldīgas novada Snēpeles. Koncertā piedalījās arī visi mūsu kultūras nama deju kolektīvi – BDK „Jautrais dancis”, JDK „Tikai tā”, VPDK „Mežābele” un SDK „Virši”. 1. aprīlī, piektajā šī pavasara koncertā, septiņus senioru deju kolektīvus ciemos aicināja senioru deju kolektīvs „Virši”. Šie kolektīvi ne tikai aktīvi sagatavojuši koncertprogrammas, bet arī sekmīgi piedalījušies skatēs. Pirmie skatē piedalījās vokālie ansambļi. 11. martā Skrundas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Romance” un vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni” piedalījās Saldus, Skrundas un Brocēnu novada vokālo ansambļu skatē, kas šogad tika rīkota Skrundas kultūras namā. Esam lepni par saviem dziedātājiem, jo žūrijas vērtējums skatē:
  • Skrundas KN sieviešu vokālajam ansamblim “Romance” (vadītāja Guna Pavilaite) – augstākās pakāpes diploms,
  • Skrundas KN senioru vīru vokālajam ansamblim “Vecie zēni” (vadītājs Viesturs Meļķis) – 1. pakāpe.
26. martā Saldus Bērnu un jaunatnes centrā notika Saldus koru apriņķa (Saldus, Skrundas un Brocēnu novadu) skate. Skates mērķis ir apzināt XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībniekus un koru dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu. Skate ir nozīmīgs solis ceļā uz Dziesmu svētku Modelēšanas koncertu Talsos 27. maijā un Latvijas Senioru koru svētkiem 18. jūnijā Siguldā. Skrundas kultūras nama abi kori tika atzinīgi novērtēti:
  • Skrundas KN sieviešu koris “Sonante” (diriģente Laimdota Mūrniece) – 1. pakāpe,
  • Skrundas KN senioru jauktais koris “Novakars” (diriģente Sarmīte Pavilaite) – 1. pakāpe.
22. aprīlī Kuldīgas KC notika Kuldīgas deju apriņķa deju kolektīvu skate, kurā savu veikumu žūrijai rādīja Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novadu jauniešu, vidējās paaudzes un senioru tautas deju kolektīvi, gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Kolektīvi skatē izpildīja divas dejas no attiecīgās grupas obligātā repertuāra. Žūrijas vērtējums mūsu dejotājiem: 
  • Skrundas KN SDK “Virši” (vadītājs Agris Sīlis) – 1. pakāpe,
  • Skrundas KN JDK “Tikai tā” (vadītāja Dita Ņuņēvica) – 2. pakāpe.
Patiess prieks par mūsu kultūras nama pašdarbības kolektīviem, kas par savu dziedāt un dejot prasmi ieguvuši augstus vērtējumus no žūrijas savā jomā. Un protams, liels paldies visu kolektīvu dalībniekiem, vadītājiem, deju kolektīvu koncertmeistarei Initai Ozolai, un visu dziedošo kolektīvu koncertmeistarei Antrai Zuntnerei par ieguldīto darbu, sagatavojot kolektīvus skatēm. Darot darbu, ir svarīgi pārspēt ne citu cilvēku veikumu, bet gan pašam savu. Tas mums šopavasar ir izdevies! Teksts: Liene Krūmiņa, Skrundas kultūras nama menedžere