Paveiktie darbi Rudbāržu pagastā

Paveiktie darbi Rudbāržu pagastā Aprīlis ir iesācies gan ar siltiem saules stariem, gan brāzmainu vēju. Nāk Lieldienas, un kā gan var iešūpot Lieldienas bez šūpolēm?! Nu tas ir paveikts, un sieksātniekus priecē jaunas šūpoles. Priecīgas Lieldienas! Katru gadu tiek veikta pakāpeniska ceļu sakārtošana no valsts mērķdotācijām pagasta ielu un ceļu uzturēšanai. Pagājušajā gadā atjaunojām grants segumu un sakārtojam ceļu “Kānes–Lapiņas”. Šogad plānoto darbu sarakstā bija ceļa “Durbes–Dižtomi” apauguma noņemšana, grāvju izrakšana un grants seguma atjaunošana. Darbi ir paveikti, un varam priecāties par vēl vienu sakārtotu ceļu. Teksts un foto: Dzintra Veģe, Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja