PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERES NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERES NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI

Būvniecības veids un adrese:

Jaunbūve. Elektroapgādes inženiertīkla pievads, transformatoru apakšstaciju uzstādīšana, saules paneļu elektrostacijas pieslēgšanai Kuldīgas novada "Macīšos (Ranķu pagasts)".

Vietu un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentācijutai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību:

Elektroniskā formā:

BŪVNIECĪBAS IECERE 

APTAUJAS LAPA PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

Klātienē: pašvaldības ēkā Raiņa ielā 12, Skrundā, Kuldīgas novadā darba laikā.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks no 01.09.2022. līdz 29.09.2022.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

Tiks organizēta publiskās apspriešanas prezentācija klātienē Raiņa ielā 12, Skrundā, Kuldīgas novadā. Publiskās apspriešanas prezentācija notiks 19. septembrī pl. 17.30. Dalību lūdzam pieteikt iepriekš, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: KASPARS.UPENIEKS@KULDIGASNOVADS.LV līdz 2022. gada 19. septembrim.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un adrese:

Aptaujas lapas sabiedrības viedokļa paušanai par būvniecības ieceri var iesniegt līdz 01.09.2022. pl. 17:00

Informāciju par būvniecības ierosinātāju:

SIA “SP Venta”
Reģ. Nr. 42403048591
Lielā iela 9, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Tālrunis: 63881239
SOLARPARKLV@GMAIL.COM

Informāciju par būvprojekta izstrādātāju:

SIA “Projektēšanas birojs A.I.D.E.”
Reģ. Nr. 40003411122
Eksporta iela 2-54, Rīga, LV1010
Tālrunis: 29256823
e-pasts: AIDE@AIDE.LV
kontaktpersona: Jānis Rinkevičs