Paziņojums par detālplānojuma izstrādes apturēšanu Liepājas ielā 20, Skrundā, Kuldīgas novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes apturēšanu Liepājas ielā 20, Skrundā, Kuldīgas novadā.

Kuldīgas novada dome 24.02.2022. ir pieņēmusi lēmumu "Par Skrundas novada domes 2020. gada 28. maija lēmuma "Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 20, Skrundā, Skrundas novadā" atcelšanu" (protokols Nr. 2, 71. p.).

Materiāli pieejami  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18012