Paziņojums par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām

Paziņojums par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām

Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” 13.panta ceturto daļu Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk - VARAM)  ir saņemti ierosinājumi 47 ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām un divu jaunu ģeomorfoloģisko pieminekļu izveidei.

Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežas tiek precizētas, lai nodrošinātu būtiskāko ģeoloģisko veidojumu, kā aizsardzībai šīs teritorijas ir izveidotas, iekļaušanu aizsargājamajās teritorijās un robežu atbilstību šā brīža situācijai. Tiek mainītas un precizētas sekojošu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežas:

Dabas pieminekļa nosaukums Novads
Pavāru atsegumi Skrundas novads

Ar ierosinājumiem ir iespējams iepazīties: - VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga), apmeklējuma laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni: 67026588.VARAM darba laiks: darba dienās (pirmdiena - piektdiena) no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:30 līdz plkst. 13:00, brīvdienas - sestdiena un svētdiena. - Dabas aizsardzības pārvaldes Siguldas birojā (adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda), apmeklējuma laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni: 26527214.Biroja darba laiks darba dienās (pirmdiena – piektdiena) no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00. Brīvdienas - sestdiena un svētdiena. - Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā sadaļā “Normatīvie akti” – “Normatīvo aktu projekti”. Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām” sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: evita.visnevska@varam.gov.lv divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

Informāciju sagatavoja: Dabas aizsardzības pārvaldes sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa