Paziņojums par SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326, izstrādāja un 2012.gada 4.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Rudbāržu un Sieksātes ciemos Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. Tarifu projekts aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”. Rudbāržu ciems
Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošā maksa(bez PVN) Piedāvātais tarifs(bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojumi 0,57 0,54 -6%
Kanalizācijas pakalpojumi 0,46 0,66 +43%
Sieksātes ciems
Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošā maksa (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojumi 0,44 0,54 +22%
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.07.2012. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar tarifa apstiprināšanas nepieciešamību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, darba dienās no plkst.8.00 –12.00 un no plkst.13.00 –16.00, iepriekš sazinoties ar SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” valdes priekšsēdētāju Aivaru Rudzrogu tālr.Nr.63331258.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV–3326, e-pasts: aivars@sks.lv, faksa Nr.63331526, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV – 1010, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē: Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā, LV 3862, e- pasts: sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.i., līdz 10.maijam.