Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu Skrundas novada pašvaldība informē, ka 28.11.2013 Skrundas novada domes sēdē tiks skatīta Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam galīgā redakcija. Ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju var iepazīties no 02.12.2013 līdz 23.12.2013 Skrundas novada domē katru darba dienu (pirmdienās no plkst. 8.00–18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00–17.00, piektdienās no plkst. 8.00–16.00) vai www.skrunda.lv. Teritorijas plānojums izstrādāts ESF projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/096 ”Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde” ietvaros.