Paziņojums par tarifa projektu

Paziņojums par tarifa projektu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2016. gada 1. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdensaimniecības pakalpojumu precizētu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”.
Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs * (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Ūdensapgādes pakalpojumi   1.04  
Kanalizācijas pakalpojumi   1.10  
* Aili aizpilda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs.
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2017. gada 1. martu. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar to, ka šobrīd spēkā esošie tarifi ūdenssaimniecības nozarei tika apstiprināti ar Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomes lēmumu Nr. 371  2009. gada 12. janvārī un SPRK padomes lēmumu Nr. 138  2012. gada 30. maijā. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un SIA “Skrundas komunālā saimniecība” finansiālo stāvokli un to, ka šobrīd spēkā esošie tarifi nesedz izdevumus ūdenssaimniecības nozarē, tas ir sagatavots iesniegšanai SPRK 2016. gadā, lai to pārskatītu un apstiprinātu. Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensaimniecības pakalpojumu tarifa projektu  lietotājs var SIA”Skrundas komunālā saimenicība” birojā Stūra ielā 7, Skrundā, katru darbadienu (pirmdien no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz 15.00, pārtraukums no plkst 12.00 līdz 13.00), iepriekš sazinoties ar  SIA “Skrundas komunālā saimniecība” biroja vadītāju Itu Bērziņu, tālr. 63331258. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA”Skrundas komunālā saimenicība” birojā Stūra ielā 7, Skrundā, LV-3326, e-pasta adrese pasts@sks.lv, tālr. 63331258 un fakss 63331582, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. Informāciju sagatavoja: Guna Skrebele, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekle