Pedagogi pilnveido prasmes Rudbāržos

Pedagogi pilnveido prasmes Rudbāržos Rudbāržu internātpamatskola–rehabilitācijas centrs no 2014. gada 4. līdz 14. augustam sadarbībā ar Rēzeknes Mūžizglītības centra vadītāju Ivetu Dukaļsku un pasniedzējiem organizēja pedagogu profesionālās pilnveides programmu. Programmas tēma – “Attīstības traucējumu, mācību grūtību un traucējumu korekcijas programmu realizācija un vispārējās attīstības veicināšana izglītības procesā”. Piedalījās pedagogi no Rudbāržu internātpamatskolas–rehabilitācijas centra, Skrundas vidusskolas, Nīkrāces pamatskolas, Jaunmuižas pamatskolas un Rīgas sanatorijas internātpamatskolas. Teksts: B. Liepa, Rudbāržu internātpamatskolas–rehabilitācijas centra direktore Foto: G. Mūrnieks