Pēdējā „Bezgalīgā iespēja” uzņēmējiem

Šī gada 30. jūnijā, Saldū, notiks pēdējā Bezgalīgo iespēju diena uzņēmējiem, kuras laikā apmeklētāji varēs ne vien izteikt viedokli par Latvijā pieejamo inovācijas atbalsta organizāciju darbību, kas vēlāk tiks apkopoti un iesniegti Ekonomikas ministrijai un Eiropas Komisijai, bet arī piedalīties diskusijās ar uzņēmējiem un dažādu nozaru ekspertiem, lai uzzinātu par veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstību un uzdotu sev interesējošus jautājumus.   Caur pieredzi uz veiksmīgu uzņēmējdarbību
Saldus Bezgalīgo iespēju dienā pieredzē dalīsies dažādu nozaru uzņēmēji, kuri ne vien stāstīs par veiksmēm un uzņēmējdarbības attīstības pozitīvajiem aspektiem, bet arī dalīsies problēmās un kļūdās, no kurām iesaka citiem uzņēmējiem mācīties:
SIA Micro dators valdes loceklis Ivo Berkolds,
SIA MATSS direktors Valdis Pakulis,
SIA AG Renders direktors Aigars Eglītis,
ACE Certification direktors Sendijs Solovjovs;
Papildus piedalīsies arī divi uzņēmēji no Ventspils Augsto tehnoloģiju parka un Liepājas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kuri līdz pasākuma norisei tiks precizēti.

„Šis unikālā formāta pasākums sniedz uzņēmējiem iespēju vienlaikus gūt jaunas zināšanas un pieredzi, kā arī izteikt savu viedokli. Ar katru nākamo pasākumu, kuru organizējam, saņemam arvien vairāk uzņēmēju pateicības un aptveram, cik slikti uzklausīti un nesaprasti patiesībā ir uzņēmēji Latvijas uzņēmējdarbības vidē! Tā kā šī ir pēdējā no Bezgalīgo iespēju dienām, aicinu nelaist garām šo iespēju saņemt atbildes uz visiem jautājumiem vienkopus,” skaidro pasākumu iniciatore, Latvijas Tehnoloģiskā centra projektu vadītāja Dr. Gundega Lapiņa.
Ekspertu atbildes uzņēmēju jautājumiem
Pasākuma ietvaros, līdzīgi kā izstādēs, būs pieejami arī inovācijas atbalsta organizāciju informatīvie stendi, kuros zinoši eksperti atbildēs uz uzņēmēju jautājumiem. Stendos informāciju varēs saņemt no Latvijas Tehnoloģiskā centra, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, LR Patentu valdes, LLU Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta, Hipotēku bankas, 7.Ietvarprogrammas Nacionālā kontaktpunkta un programmu EUREKA un EUROSTARS ekspertiem, kā arī no Liepājas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Kurzemes Biznesa inkubatora un Kurzemes plānošanas reģiona ekspertiem.

Pasākuma programma un reģistrācija pasākumam pieejama www.innovation.lv sadaļā Jaunumi!

Bezgalīgo iespēju dienas projekta InnoLaSME ietvaros organizē Latvijas Tehnoloģiskais centrs.
Papildus informācija par Bezgalīgo iespēju dienām Latvijas reģionos:
Gundega Lapiņa, InnoLaSME projekta vadītāja
Latvijas Tehnoloģiskais centrs
Aizkraukles 21, Rīga LV-1006
Tālr.: +371 6754 0703
E-pasts: gundegal@edi.lv

Papildus informācija par Bezgalīgo iespēju dienu Saldū:
Edvīns Drigins,
Kurzemes reģiona plānošanas adminsitrācija
Tālr.: +371 6733 1634
E-pasts:edvins.drigins@kurzemesregions.lv