Pensionētā policijas darbinieka Teodora Freidenfelda piemiņai

Pensionētā policijas darbinieka Teodora Freidenfelda piemiņai Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu, Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu, Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu. /M.Biguča/
14. janvāra naktī zvaigznes ceļā devās pensionētā Skrundas policijas iecirkņa priekšnieka, policijas pulkvežleitnanta Teodora Freidenfelda mūžs. Aiziešana nāca pēkšņa un negaidīta, nevienam pat prātā nevarēja ienākt, ka šis staltais vīrs tā negaidot varētu aiziet mūžībā. Teodors Freidenfelds darbu milicijā sāka 1971. gada rudenī. Kā iecirkņa inspektors viņš rūpējās par iedzīvotāju drošību Skrundā un apkārtējos pagastos. Darbs viņam nebija tikai profesija. Tas bija dzīvesveids, viņa sirdslieta. Viņš prata uzklausīt cilvēkus, vēlējās palīdzēt, atklājot noziegumus, bija taisnīgs un cilvēcīgs, rada risinājumu sarežģītām situācijām. Ar savu darbu un attieksmi bija iemantojis iedzīvotāju un kolēģu cieņu. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas T. Freidenfelds kļuva par Skrundas policijas iecirkņa priekšnieku. Daudzus no iecirknī strādājošajiem tieši viņš uzrunāja šim darbam. Viņš bija labs priekšnieks saviem padotajiem. Arī pēc aiziešanas izdienas pensijā 2003. gadā viņš bieži iegriezās pie savējiem, dzīvoja līdz viņu darbam, uzmundrināja un neliedza padomu. Teodors bija sabiedriski aktīvs cilvēks. Ilgus gadus muzicēja, bija mednieku kolektīva dalībnieks, patika apmeklēt izklaides pasākumus. Nu viņa vairs nav. Ir tikai atmiņas, kas aizkustina dvēseli. Bet "ko cilvēki piemin, tas vēl starp dzīvajiem ir." /J.Osmanis / Atvadīšanās no Teodora Freidenfelda 19. janvārī plkst. 12.00 Skrundas kultūras namā.
Bijušais Skrundas policijas iecirkņa kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Teodora Freidenfelda tuviniekiem.