Pie Rudbāržu baznīcas izveidots informācijas stends

Pie Rudbāržu baznīcas izveidots informācijas stends

Izsmeļošākas ziņas par vienu no mazākajām Latvijas baznīcām tagad pieejamas plašākam interesentu lokam.

Pie Rudbāržu baznīcas pašu rudbāržnieku spēkiem izveidots informatīvs stends par nelielo, bet labi saglabāto Rudbāržu evaņģēliski luterisko baznīcu.

Šādu projektu izdevies realizēt, pateicoties Skrundas novada izsludinātajam konkursam “Mēs Skrundas novadam!”, kurā tika piešķirts 500 EUR liels finansējums.

Vērtīgākais ir tas, ka ir iegūta un apkopota vēsturiska informācija par Rudbāržu baznīcu, un tagad ar to var uzskatāmā un vizuāli viegli uztveramā veidā iepazīties gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi, kas interesējas par kultūrvēsturiskiem objektiem Latvijā.

Līdz šim visos informācijas avotos bija minēts, ka baznīca celta 1906. gadā. Bet vairāk kā gadsimtu vecie preses izdevumi stāsta, ka baznīca par barona Firksa līdzekļiem bija uzcelta jau 1904. gadā. Tātad skaistajai sarkano ķieģeļu ēkai šogad aprit 115 gadi. Mēs, rudbāržnieki, varam lepoties ar Firksu dzimtas, kas Rudbāržos valdīja no 1778. līdz 1920. gadam, atstātajām un saglabātajām skaistajām ēkām (gan muižas ēku, gan baznīcu), kam izdevies pārdzīvot pagājušā gadsimta karus un padomju laiku, kad šādām celtnēm nebija īpašas vērtības.

Projekta realizācijā piedalījās 17 rudbāržnieki. Paldies jāsaka I. Grundmanim, kurš neliedza padomu par stenda konstrukcijas izveidi un materiālu iegādi. Paldies arī Kuldīgas muzejam par baznīcas vēsturiskajām foto. Paldies ikvienam, kas piedalījās ar savu iniciatīvu, atbalstu vai fizisku darbu, tā palīdzot tapt informācijas stendam, kas tagad var iepriecināt ikvienu, kas iegriežas Rudbāržos.

Projekta koordinatores: Jana Kozjura, Dagnija Grundberga

Foto: Dagnija Grundberga

Par stenda tapšanu un informāciju par Rudbāržu baznīcu varat iepazīties arī Latvijas Radio1 un Skrundas TV veidotajos sižetos:

  • Radio 1 2019.gada 16.oktobris

Pēcpusdiena, Tādi esam, 16:39

https://lr1.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?adv=1&d=16&m=10&y=2019&d2=&m2=&y2=&channel=1&keyword=

 

  • Skrundas TV 2019.gada 9.oktobris

https://www.youtube.com/watch?v=9kbSeRiuaNQ