Piedalies velobraucienā "Ķeram traktorista iedegumu!"

Piedalies velobraucienā Brocēnu novada brīvprātīgā darba jauniešu grupa "ES SAVAM NOVADAM" aicina arī Skrundas jauniešus piebiedroties riteņbraucienam "ĶERAM TRAKTORISTA IEDEGUMU " Skrundas jaunieši aicināti pievienoties brocēniešiem riteņbraucienā maršrunā Skrunda- Lašupe- Skrunda laika periodā no 05.07.2013.- 06.07.2013. Izbraukšana no Skrundas plānota piektdien, 05.07.2013. plt.14.00. Līdz 02.07.2013. par dalību pasākumā lūdzu informēt Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Baibu Eversoni (zvanot 29852292), kā arī informēt pasākuma organizatorus (kontaktinformāciju skatīt lejup pievienotajā failā). Līdzi jāņem telts un attiecīgie guļampiederumi (piepūšamais madracis vai paklājiņš gulēšanai, kā arī guļammaiss), ko uz nakšņošanas vietu nogādās pavadošais transports. Ar ēdināšanu nodrošina pasākuma organizatori.

Par plānoto pasākumu vairāk informācijas lasiet lejup pievienotajā dokumentā. Nepilngadīgai personai, kura vēlas piebiedroties riteņbraucienam, pasākuma organizatoram jāiesniedz vecāku vai aizbildņu aizpildīta un parakstīta atļauja par piedalīšanos pasākumā.

Ja Tev nav pieejams velosipēds, bet vēlies piebiedroties velo braucienam, lūdzu sazinies ar Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Baibu Eversoni (ne vēlāk kā līdz 02.07.2013.)
UZSAUKUMS VECĀKU ATĻAUJA