Pieejams atbalsts iedzīvotāju forumu rīkošanai

Pieejams atbalsts iedzīvotāju forumu rīkošanai Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina grantu konkursu “No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai”. Tā nolūks ir atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kuras savās kopienās nākamā gada pavasarī vēlas rīkot iedzīvotāju forumu kā pirmo soli ceļā uz vietējo labdarības organizāciju – kopienas fondu. Pieteikumus var iesniegt līdz 26. oktobrim. Iedzīvotāju forums, kurā pulcējas vietējās pilsētas vai apkaimes iedzīvotāji, ir sabiedrības līdzdalības un sadarbības modelis starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Forumā nosaka vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un problēmu risinājumus, tā rezultāti dod ilgtermiņa ietekmi vietējai attīstībai kopumā. Vairāk par iedzīvotāju forumu un tā metodiku var uzzināt vietnē www.kopienufondi.lv sadaļā “Iedzīvotāju forumi”. Viena foruma rīkošanai varēs saņemt 1450 eiro finansējumu un metodisko atbalstu no pieredzējušiem kolēģiem Talsos un Valmierā. Pēc sekmīgas foruma norises 2015. gada pavasarī pretendenti individuāli tiks aicināti dibināt jaunus kopienu fondus un saņemt atbalstu to darbības uzsākšanai. Kopumā šim konkursam rezervēti 87’000 eiro. Pilna informācija par konkursu un pieteikuma veidlapa atrodama vietnē www.kopienufondi.lv sadaļā “Aktualitātes”. 7. oktobrī Rīgā notiks seminārs par šo konkursu. Uz to jāpiesakās Kopienu fondu kustības mājas lapā. Līdzīgā grantu konkursā 2012. gadā jau tika atbalstīta iedzīvotāju forumu norise Balvu, Cēsu, Kandavas, Preiļu apkaimē. Divās vietās pēc iedvesmojošiem forumiem vietējie ļaudis lēma dibināt vietējos labdarības fondus – Kandavas novada iespēju fondu un Viduslatgales pārnovadu fondu, kas aptver Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu. Borisa un Ināras Teterevu fonds 2012. gadā uzsāka “Kopienu fondu attīstības programmu Latvijā un Baltijā 2012.‑2017. gadam” ar mērķi nostiprināt un attīstīt kopienu filantropijas konceptu Latvijā un Baltijā, sniedzot atbalstu esošām un jaunām kopienu fondu izveides iniciatīvām lauku reģionos, finansējot gan ikdienas darbu, gan mācīšanās iespējas. Kopienu fondu kustība šobrīd apvieno astoņus fondus, kas Latvijā lielākoties pazīstami kā novadu fondi – Alūksnē, Kandavā, Lielvārdē, Liepājā, Limbažos, Preiļos, Talsos un Valmierā. Kopš Talsos pirms 11 gadiem tika dibināts pirmais fonds, kustības dalībnieki savām kopienām piesaistījuši 2 miljonus eiro. No šīs summas gandrīz viens miljons konkursu kārtībā nodots apkaimes nevalstisko organizāciju 745 projektiem. Kopienu fondu kustību un visus tās dalībniekus finansiāli atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Limbažu, Talsu un Valmieras novada fonda darbību finansiāli atbalsta arī Norvēģija, Islande un Lihtenšteina caur EEZ finanšu instrumentu.   Papildu informācija: Ansis Bērziņš, Kopienu fondu kustība E-pasts: kopienufondi@teterevufonds.lv; tālrunis 26136756 http://www.kopienufondi.lv