Pieejams atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā

Pieejams atbalsts Ventspils Augsto tehnoloģiju parks informē, ka Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas ”Inovācijas zaļās ražošanas jomās” ietvaros uzņēmējiem iespējams saņemt atbalstu līdz 500 000 EUR apmērā jaunu ražošanas iekārtu iegādei. Informācija par atbalstāmajām sfērām un nosacījumiem pieejama raksta turpinājumā. Latvijā reģistrētiem komersantiem līdz š.g. 20. martam iespējams Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) iesniegt projektus par ”zaļo” tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumā, lai uzsāktu ražot jaunu produktu vai sniegtu jaunu pakalpojumu. Iespējamais atbalsts sasniedz 45% no projekta attiecināmā budžeta (neskaitot PVN). Maksimālais iespējamais atbalsts vienam projektam iekārtu iegādei ir 500 000 EUR, minimālais – 170 000 EUR. Kopējais programmas budžets ir 7,7 miljoni EUR. Kā ”zaļās” tehnoloģijas programmas ietvaros tiek definētas tās iekārtas, kas sniedz ieguldījumu enerģijas efektīvākai izmantošanai, izmešu samazināšanai, mazākam resursu patēriņam. ”Zaļo” tehnoloģiju ieviešanas rezultātā uzņēmumam tirgum jāpiedāvā jauns produkts/pakalpojums – tas var būt pilnībā jauns vai būtiski uzlabots iepriekšējais (funkcionālās īpašības, pielietojums u.c.). Atbalstīti tiek projekti visās nozarēs izņemot: lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un tirdzniecība; zivsaimniecība un akvakultūra; ogļu rūpniecība; alkoholisko dzērienu ražošana; tabakas izstrādājumu ražošana; tirdzniecība; finanšu starpniecība; komercpakalpojumi (darbības ar nekustamo īpašumu, tehnikas iznomāšanas pakalpojumi); azartspēles; autotransporta iegāde; kuģu būve; tērauda nozare (konkrēti produkti); sintētisko šķiedru ražošana. Projektam iesniedzamie dokumenti: projekta iesniegums, biznesa plāns, iepirkumu procedūras dokumentācija, gada un operatīvais finanšu pārskats, aizdevuma līgums ar kredītiestādi, būvvaldes būvatļaujas kopija (ja iekārtu izvietošanai nepieciešams izbūvēt / rekonstruēt ēku). Plašāka informācija par programmu pieejama šeit. Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP) interesentiem piedāvā konsultācijas un speciālista pakalpojumus projekta sagatavošanai un iesniegšanai LIAA. Interesentus lūdzam sazināties ar VATP Biznesa inkubatora komandu, e-pasts: bi@vatp.lv, +371 63629661.   Teksts un foto: http://www.vatp.lv/pieejams-atbalsts-zalo-tehnologiju-ieviesanai-razosana Informāciju sagatavoja: Madara Grinvalde Ventspils Augsto tehnoloģiju parka sabiedrisko attiecību speciāliste Mob: +371 29289510 E-pasts: madara.grinvalde@vatp.lv