Pieejams video par Skrundas tēla veidošanu

Pieejams video par Skrundas tēla veidošanu Apskatei ir pieejams skrundenieces Annas Bivbānes veidotais digitālā artefakta video par Skrundas pilsētas tēla veidošanu caur sociālo tīklošanas vietni Instagram.
Anna Bivbāne saka: "Milzīgs paldies visiem, kas iesaistījās manā pētījumā, jo bez Jums man nebūtu tik pārsteidzošu rezultātu, kas ļāva realizēties gala darbam sociālajos medijos. Neizsakāms prieks un gandarījums, ka blakus ir cilvēki, kuri atbalsta, iesaistās un palīdz nonākt līdz acīmredzamiem rezultātiem! Darbs sastāv no video, kā arī no teorijas un pētījuma daļas analīzes, kurā tad arī esmu sniegusi jaunatklājumus (pašai sev un varbūt arī citiem), novērojumus un secinājumus, kurus Jūs palīdzējāt radīt, atklāt un ievērot. Paldies Jums! Lepojos, ka esmu daļa no mūsu mīļās Skrundas, kurai kopīgi veidojām tādu tēlu kādu paši iedzīvotāji un pilsētas viesi redz savām acīm, kā arī ceru, ka neapstāsimies un turpināsim darboties, jo izveidotais Skrundas novada profils sociālajā tīklošanas vietnē Instagram jau ir solis uz priekšu mūsu pilsētas tēla radīšanai un attīstīšanai."