Piemiņas zīmes Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Piemiņas zīmes Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Atsaucoties Iekšlietu ministrijas aicinājumam, Skrundas novada pašvaldība lūdz pieteikties iedzīvotājus, kuri vai kuru ģimenes locekļi ir bijuši Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Iekšlietu ministrijas īpaši izveidotās Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes saņemšanai.    Piemiņas zīmi piešķir Latvijas Republikas pilsonim, nepilsonim, ārzemniekam, kuram ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā un kura statuss atzīts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 4. pantā (Par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atzīstama persona, kura piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas darbos, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos un citos Černobiļas AES avārijas izraisītajos darbos Černobiļas AES atsvešināšanas zonā laikposmā no 1986. gada 26. aprīļa līdz 1990. gada 31. decembrim, ja: 1) darba devējs nosūtīja attiecīgo personu darbu veikšanai Černobiļas AES atsvešināšanas zonā; 2) attiecīgā persona iekšlietu iestāžu komandējošā personāla vai ierindas personāla sastāvā dienēja Černobiļas AES atsvešināšanas zonā; 3) attiecīgā persona karaspēka daļu komandējošā personāla vai ierindas personāla sastāvā vai kā rezervē ieskaitīta karaklausībai pakļauta persona tika iesaukta uz speciālajām mācībām un iesaistīta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos (neatkarīgi no dislokācijas vietas un veiktajiem darbiem). Apbalvošanai personu var izvirzīt arī pēc nāves. Piemiņas zīmi šajā gadījumā saņems ģimene. Apbalvojuma saņemšanas NOLIKUMS Kā pieteikties: 1.    Līdz 2018. gada 30. janvārim izdrukājiet APLIECINĀJUMA-IESNIEGUMA veidlapu. Veidlapas ir arī Skrundas novada pašvaldībā, kā arī pagastu pārvaldēs un novada bibliotēkās. 2.    Aizpildiet veidlapu un iesniedziet to pašvaldībā, pagasta pārvaldē vai kādā no novada bibliotēkām. 3.    Par piemiņas zīmes pasniegšanas svinīgo pasākumu telefoniski un rakstiski Jūs informēs Iekšlietu ministrijas pārstāvis. Sīkāka informācija atrodama Iekšlietu ministrijas mājas lapā: http://iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_seku_likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/, kā arī zvanot uz Iekšlietu ministrijas Personāla vadības nodaļas tālr. 67219359, 67219281.